Forsvarsministeriet 2021.

Kronologi 2019-2021.

En hurtig plan som punkt to. De burde accepterer, at jeg ikke er fuld af løgn. Og er clearet via Forsvarsudvalget og andet. At have retten til en dialog som veteran bør vi aldrig smide overbord. Heller ikke fordi det igen er rød blok. At refererer til Forsvaret selv, burde være en ret som borger og veteran. En veteran rangerer lavere end en borger. Vi har ingen ret har til at mene. Alt skal menes for os. Uden kritik tillades. Emnet denne gang er sagsbehandling, som også er politisk styret. Via en gennemgang fra sidste år og op til i dag. Danmark står med en hjemkomstjunta i fire spørgsmål. Og to yderligere, som jeg arbejder på.

De regerer udenfor kontekst i en udemokratisk børnehave inde på Holmens Kanal. Og for lov til det. fordi vi kun er veteraner(FN/NATO). Langsomt er Gaza veteranerne nu døde uden en forklaring og oprejsning med deres kroniske skader vs. psykiske trauma. Og hvorfor vil Danmarks Veteraner ikke selv sige noget siden 1968?

Fordi Forsvarsministeriet betaler for medaljer, receptioner og parader, som værende de største poster for DV. Eliten vil også gerne havde medaljer, så det har de besluttet at de gerne må i guld. Imens dem som ikke døde, kan få den i bronze. Det koster en million om året. At man kan få medajler, og deres tavshed samtidig.

Hvor mange vi er, ved ingen endnu. Heller ikke FAEK, fordi intet gøres. Men de diskrimineres også. Ligesom Irak og Afghanistan veteranerne bliver det. Sidstnævnte har så de fleste fysiske trauma. Ud antallet af kampe og mængden af hold. Ikke ment som om Irak ikke tæller, mere det faktum, antallet af de fleste fysiske trauma ud fra opgaven er fra Afghanistan. Balkan sammenlignet har også få fysiske sårede.

Er cypernveteranerne de næste, som står for tur? Til at dø uden et svar. De sidste hold fra Cypern afgår snart på pension. Her er to billeder med dem som har haft ansvaret siden de tiltrådte. Man burde kende de to første, og den sidste er nu så Morten Bæk. Og hvad er så hans funktion i et dette såkaldte demokrati?

https://da.wikipedia.org/wiki/Departementschef

Departementschefstyret er betegnelsen for et styre, før og under besættelsen. Det ophørte med at fungere 29. august 1943. Og startede igen 5. maj 1945. Danmark stod uden fungerende regering og rigsdag. Administrationen blev varetaget af ministeriernes departementschefer. De refereres dels til den tyske besættelse magt, men også til det hemmelige 13. mandsudvalg af tavse elitære kræfter. Så hvis man vil vide, hvorfor noget går i stå i samfundet, så bør man banke hos et nærliggende Departement.

Demokrati og rettigheder har veteranerne aldrig haft? I så fald, siden hvornår? Selvom udlandet godt må. Et skjult politisk signal er, at eliten gerne ser veteraner dør. Imens de siger at de elsker os, og tilbyder små tilbud imens. Dermed kan veteraner ikke selv påpege en årelang diskriminering eller få oprejsning. Når veteranen er død. Dette har så også ramt veteranernes familierne i mange år. At veteranen nærmest intet fik i erstatning.

Heller ikke siden 2002 med Afghanistan. Det bringer altid elitens alvidenhed/tryghed og løgne til folket i fare, når man siger de snyder før deres krige. Og altid hurtigt og nemt, kan parkerer spørgsmål hos en sagsbehandler. For at holde det på det niveau til pressen eller andre, og imens lege stort spørgsmål tegn. Kort sagt, Hvis jeg ikke må få svar, hvem må så?

En tak til Mette Frederiksen, for at nævne vores behov siden 1948 på flagdagen 2020. Men hvor blev så den hjælp eller forklaring af? Vi burde nu også anerkende, at Statsministeriet ligeledes, benytter spin imod landets udsendte.

Sandheden er politisk topstyret siden 2012. Og tavshed, bør ikke være en demokratisk accepteret tradition. Vi burde også have sagsbehandlere, som ikke kun i sidste ende arbejder for Forsvarsministeriet. Det må man i andre lande. Derfor tillades vi ikke et uafhængigt institut. Som ville kunne anfægte eliten med andet end, hvad de kun siger. Synes også de burde opfinde diktafonen fra af værktøjskassen i første omgang og tillade en fremlæggelse siden folketingsvalget 2019 og oktober 2020.

Hvad skal veteranen gøre, når pressen styres af Forsvarsudvalget. Som styres af Forsvarsministeriet. Demokrati virker det aldrig som. Og jeg har brug for lidt veteranferie på min egen måde. Så jeg tager ned til Sydfrankrig og kigger på Legionen. For se hvad den franske Árme hjælper deres veteraner med, under og efter tjeneste. Det tager et par måneder. Jeg er tilbage i efteråret. Og selv god ferie og research i så fald. Nu her på falderebet var jeg inde forbi og sige davs igen i sidste måned. Jeg flyver ad hoc den 19. juli til Sydfrankrig med rygsæk. Ved ikke hvornår jeg er tilbage, men til efteråret.

De har for længe været informeret. Så jeg tildelte Forsvarsministeriet – Veteranproppen. Og tak til vagten. Det viste sig, at vi kom fra samme kompagni i Farum. Så det var hyggeligt.

Et kompagni er en landmilitær enhed med normalt omkring 100 soldater, der er samlet i et antal delinger. Flere kompagnier udgør en bataljon. I artilleriet betegnes et kompagni som regel batteri. Hos rytteriet og pansertropperne betegnes beredne enheder henholdsvis egentlige kampvognsenheder som eskadroner.

Men in Black 2021

Corona, hooligans, folket, medaljer og uniformer.

Samt en klage, derfor lidt G-Rap til sidst.

————————————————

Corona, hooligans og folket.

Som dreng på Nørrebro var det fagbevægelserne, som sloges med Politiet. Der er to farver i politik, som sælger frihed og lighed uden gode debatter. En såkaldt Salami-metode beskærer samtidigt langsomt folkets rettigheder. Så folket har sværere ved at råbe højt. Det problem har MIB ikke. Da pressen har skrevet en del om dem allerede. Og der altid på må og få til alle demoer, engang imellem nogen få som har været i uniform. I Danmark bryster vi os ofte af en demokratisk og sekulær debatkultur. En demokratisk og sekulær debatkultur er kendetegnet ved, at alle kan komme til orde (det demokratiske), og at intet i princippet er helligt (det sekulære, frigjortheden fra religiøse dogmer). Disse to sider ved debatkulturen findes legemliggjort i den hævdvundne ytringsfrihed, der bl.a. er artikuleret i Grundloven (§77) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (artikel 10). Veteraner er undtaget, fordi vi underlagt Forsvarsministeriet siden 1948. Som så yderligere blev politiseret af Socialdemokratiet i 2012. Det lukkede også bogen for offentligheden, som hedder hjemkomstforhold.

Min funktion, at tale med ALLE om frihed og lighed siden 3. april 2019. Også andre aktivister, organisationer, Politiet, Forsvaret, pressen, ministerierne og partierne. Samme besked til alle, er fortsat en god måde, at være uafhængig på synes jeg. En uafhængig person, behøver ikke være enig med alle om alt, Vi, de uafhængige, er tit ikke til at danse med angående mange spørgsmål i samfundet. Hverken for Rød eller Blå. Måske er nogen bare dårlige til at sluge en politisk og forsvarsmæssig sperm, uden retten til at række fingeren op først. Jeg elsker jo møder med eliten. Det er også min styrke, men ak.

Ringen er sluttet, og hvor blev den frihed af….til os og andre?

Jeg ser veteranerne, som værende de mest undertrykte i samfundet uden forklaring til folket via Forsvarsministeriet omkring hjemkomstforhold. Intet system er perfekt. Ej heller vores styreform uden debat. At tilstræbe sig, og ligge pres uden et svar, forbliver ikke optimalt. Faktisk en hån. Jeg har altid været en bad boy politisk for os. Fordi jeg synes det er mere end tarveligt. Også svært at arbejde med udemokratiske døre. Som stille og roligt selv, har sat min foragt i højeste gear. Imens alt skal fremstå som perfekt og ligetil. Alle forsvarsvenlige media vedrørende pressen, kender endnu ikke til diktafon og eller soldatersnask på sendefladen. Ikke om de skjulte politiske forbehold. Og vælger at være overrasket over veteraner til demoer? Kære såkaldte uafhængig forsvarsvenlige redaktioner…møder eksisterer faktisk uden for pigtråden. Knægte os, igennem alle konflikter, imens de i stilhed laver en Putin på os. I røvhuller. Tænk hvis blå og rød kunne have investeret et halvt F-35 kampfly til os, så havde der ikke været problemer? Der vil altid være problemer, ved at skulle rette på tidligere utilstrækkelige tiltag. Men så på et lavere niveau end ej. Forudsat at alle fire ideer kommer i hus. Og snart fem og seks, alene forbi det også kunne ske en dag. Og fordi ingen i kender, siger noget herunder de udsendte. Så er der to mere på vej. Om MIB ved noget om det? Nej. Men synes da helt klart, at de også burde vide det. Ligesom jeg gør til alle andre.

Nemt ellers så, at sige sagt nej tak til jeres forslag om konfliktløsning ved overdreven brug af vold. Som vi skabt til. De fleste aktivister ser det som en pligt, imens nogen faktisk er bindegale. Men det har vi så også i Forsvaret og i Politiet, så hvorfor ikke også nede på gaden? Og her er problemet, magt afgives aldrig frivilligt. At tillade andre retten til egen og anden mening uden kamp. Ikke at blive registreret af Veterancentret, som socialt udsat eller problembarn ved at benytte ganske uskyldige tilbud som kaffe og kage. Måske også hos Politiet. Deres registreringsmetoder? Udover Politiforbundet heller ikke har tid til Politi-veteranerne. Nogensinde, vedrørende frihed og lighed. Som i Forsvaret, som i Totalforsvaret. Vi registreres som et enkelt tilfælde, selvom vi hundredvis/tusindvis med de samme problemer. Fortællingen om et en tændstik er nem at knække, men flere kan være problem. Frihed lyder altid godt på papir og ud af en politisk mund. Men in real life for veteranerne, så var frihed ej før min fødsel. Og ikke tilgået siden. Ved vi forbydes et uafhængigt veteraninstitut. Men det er ikke derfor, at veteraner tager til en MIB demo. De er ligeledes heller ikke informeret af Forsvarsministeriet, som resten af befolkningen. Derfor går jeg på gaden, for at sige davs og snakke med styregruppen, At hjælpe dem ligeledes med at blive klogere på os. Det skal jeg, selvom nogen måske for hjertestop. Det er min funktion, at skulle tale med alle. MIB startede med Hooligans, men er mere i dag.

Gadens Parlament(GP) har måtte lave optællinger i mange år. Og ville ikke forbavse mig, at ti procent til en MIB demo, har været under Totalforsvaret på et tidspunkt. I så fald, så har de ikke trukket i uniformen endnu. Jeg må ikke have den på til en demo med MIB´s, fordi man signalerer en myndighedsperson. Samt jeg har funktion for Veteranaktivisten, så bestræber mig ikke på, at blive anholdt. Skulle jeg bryde loven mener man, så skriv til mig. Også retter jeg ind, hvis man har bedre argumenter. Når jeg laver en video senere, så siger jeg selv. Døde ikke, blev fyret, altid muligt og nu Veteranaktivisten. Det tror jeg godt man må, med uniform på. Man skal bare sige det. På en demo kan man ikke forskel på deltagerne, det forvirrer både befolkningen og Politiet. Som primært trænes i at tæve civilbefolkning uden de har militæruddannelse, og dermed ikke folk generelt fra Totalforsvaret. Eliten ønsker ikke billeder med uniformer, som tæver uniformer er et hurtigt bud. Men krævede et påskud, som satte efterretningstjenesterne yderligere i gang. Vold.

Men så på falderebet lave et suge rygte, ved man også kunne mene, at det hele var iscenesat. Ruten er godkendt af Politiet med civilbetjente langs ruten. Med civilbetjente i demoer siden starten med Uropatruljen i tresserne(1965-2001). Nordjylland er samtidig Loge-land. Og i tæt kontakt med myndighederne, når `bøller` fra København kigger forbi. Samt hvorfor springer personer ind i midt i demoen med Hr. og Fru Jensen for at slås. Når fortroppen kigger sultent efter hvem som vil slås. Som vi selv kender det. Det svarer til at angribe støtteenhederne, imens man gerne ser sig som modig? Så det er ikke fordi disse personer reelt ville slås. Fordi de kunne have vist pik til fortroppen, som byder op til dans. Men tilbage til billedet. Jeg kender to ud af tre, som aldrig selv har lagt skjul på hvad de står for i mange år via pressen. Men tak til jer, for at beskytte Hr. og Fru. Jensen imod mærkelige voldsmænd. Og i ser derudover tændte ud og stak ikke af fra nordjyske muligvis logebøller. Nice. God stil, og helt sikkert lært i Forsvaret. Vi viger ikke for nogen eller noget….

Medaljer og uniformer.

Befolkningen kan ikke skelne imellem uniformer, missionsmedaljer og andet, når man sætter det hele sammen. ´Det er nemt`. True. Men så ligner man også pludselig en stor helt, som skrivebordsgeneral. Der i sin fritid elsker at marcherer og få sine medaljer. Derfor hænger de adskilt. Siger reglerne. Så få dem sat ordentligt, selvom det er nemmere andet, for at se ud af mere? Jeg synes på hold 2 og 8 i Kroatien, at marcherer 30 kilometer med udrustning i solen var varmt. Men mere Slivovits fra en venlig lokal befolkning ude på marchen, som var ved at tage livet af mig. Derfor hænger medaljerne adskilt. De pæne og vigtigste medaljer mod luftrøret. Næsten er til alt fra druk, hor, til seje medaljer også. Men de vigtigste kommer fra staten og hænger derfor for sig. Vedrørende militært out let, så gik jeg selv med en tysk uniformsdel for et par år siden. Dem, som bliver sat på en ufrivillig og livsvarig pause, eller forlader Forsvaret helt, finder automatisk tryghed andre steder.

Uniformsgenstande opleves i højere grad til demonstrationer siden Vietnam-krigen (Den anden indokinesiske krig) var fra 1955-1975. Kæmpe forskelsbehandling i dag også fra de samme missioner i USA. Det er ikke kun et problem for FN. Også for NATO i EU. Where ever… Hvorfor cheferne sidder og gemmer sig, ved kun de selv. Min funktion er at sige, at de fremstår som en flok lowlive bitches. Skulle være gået over nogens hoveder her i landet. Og jeg ikke bange for, at nævne deres manglende talegaver til befolkningen vedrørende hjemkomstforhold. Lad os se om Forsvarsudvalget kalder mig ind snart. Efter nok ti deputationer, burde de vide, at jeg fortsat er langt fra tilfreds med statens indsats. Vi styres af rød regering midt i en Corona tid? Nej, vi styres af næsten de samme få meninger, med kun små justeringer, og glor på de samme tavse banditter i kjoler eller habitter. Også midt i en coronatid. Via et politisk tavst og tyrannisk Forsvarsministerium. I sidste ende. Som mange skubber deres hjerne og hjerte til i forvejen, imens emner undlades siden Stalin.

Husk at kun fire procent af befolkningen betaler til det politiske cirkus. Resten af pengene kommer ind til partierne via aftaler, løfter, løgne og altid nok gode pensionsordninger de selv bestemmer. Spørger man til den kæmpe store mangel på opbakning til partierne, så nævnes det stort, er opbakningen er i fremgang. Okay, hvad var den så før fire procent i alt? Og med Corona oveni, så er mennesker blevet presset økonomisk og frihedsmæssigt, Som gør dem vrede og mere klar til kamp, er et bud. Afstanden imellem fattig og rig vokser eksplosivt i Danmark. Hvilke alle niveau i samfundet længe har vidst. Selvom Presselogen siger det altid går godt med økonomien. Dem som har haft ejendom i mange år, har værdi for staten. Resten har i mindre grad. Nogen har indkomst ifølge avisen.dk ca. 160.000.

Jeg tror på, at flere og flere borgere mærker et tavst demokratisk tyranni. Udtryk via aktivismen og ser mærkelige reptiler på TV. Ikke at jeg tror, at der er tale om reptiler. Men ved de, via deres redaktioner, også er tavse politiske banditter. Ansat til at repræsenterer demokratiet…. Jo, jeg forstår godt hvorfor man går på gaden i protest mere og mere. Og hvorfor Politiet har oprustet i de sidste ti år. Man havde engang kun stationære telefoner og ingen havde computer. Ja, sådan var det jo engang. Samt man var nok først hjemme om aftenen. Måske. Normalt vil jeg mene, at de fleste demonstrationer aldrig bliver nævnt i pressen, uden reelle debatter, før ting er indført. Politiet er trænet til at gøre, som eliten siger. Og det er som regel kun ved druk, at vi møder MPérne (1/100). På nogen missioner i udlandet samler Totalforsvaret mange funktioner i en lejr. Så når pøblen slås med Politiet, så bør man mere se det som, at pøblen slås mod pøblen. Fordi Politiet mister ligeledes deres frihed efter første udsendelse. Og jeg er mere end sikkert på, at Politiforbundet ligeledes aldrig har nævnt det til deres betjente. At de bliver underlagt andre end dem selv uden tilladt kritik. Så pøblen mod pøblen nede på gaden, og høj cigarføring i Forsvarsministeriet imens. Og jeg kan ikke sige, at nogen bør slå på hinanden som Veteranaktivist. Det ville være, at slå på sig selv.

Måske ser vi dem i madkøen. Ellers ikke. Politiet måtte ikke dø. Vi måtte altid. Nu er de så også veteraner, selvom de er ganske få. Politiforbundet er deres fagforening. De bringer heller ikke noget om frihed og lighed til betjentene. Partierne meldte også sin ankomst sammen med Politiet, ved at fordoble straffen under Corona. Og i denne omgang gik det hårdt gået udover en kvinde en dag. Som blev dømt til to års ubetinget fængsel. At smadre byen på en ikke voldelig måde betyder på gadeplan, båthorn, musik, opråb, sange, og den slags. Men det så den dømmende magt det ikke som og gav hende to år. Der var også en fyr som fik et år, men det var for noget andet. Check til første martyrium, som så har sendt endnu flere borgere på gaden. Pres avler modpres, plejer det lidt at være med aktivismen. Rundt i verden sidder despoter og hader noget, som burde være en selvfølge. Frihed.

Klage.

Jeg ved ikke hvad jeg burde sige udover, kom til København efter to år i har haft? Samt heller ikke ville tage besøg. Kom og forklar jer. Kom og forstå jeres begrænsninger uden i nævner dem til Forsvaret, kommunerne, pressen og veteranerne. End at gemme jer, skjult kæfte op og udvise mærkelig adfærd ude på en ø. Say it to my face, you two island bicthes. Sådanne behandlere får mig altid til at skrige, så til slut for denne gang, føler jeg trang til G-rap. Siden ´gaden´ er temaet. Her er det tilladt at bande højt. Til forskel fra de rappere i dag, som sælges sig som the real G´s, så er de ikke. Og bliver det nok aldrig. Ligesom med fire punkter i Veterankampen. Forbudt at snakke om. Selv ude på en ø. Ude af syne ude af sind. Som heller ikke må til skade hjælp til forsvar herfra. I det sidste århundrede kaldte man det generelt for stalinisme eller fascisme. Man bliver ikke skudt ude på øen. Man kan jo altid tage ud i skoven og hænge sig. Når tilbud ikke virker, og det bliver for meget. Det er så ikke eliten eller behandleres skyld? Eller er det indirekte, ved de skjult undlader dialog?

Grunden skyldes mit sidste indlæg vedrørende Veterankonferencen 2021. De ansvarlige på øen havde det ladet sig falde på brystet, kone og mand, at jeg mente de kostede kommunerne en formue uden at vise resultater bedre end Forsvaret på nul procent. Og det har de så stadigvæk ikke gjort. Og at sammenligne med et veteraninstitut, uha da nej… Det må jeg så åbenbart ikke, da de ansvarlige lod det gå ud over tilfældige veteraner på et møde. Uden de selv havde spillet kortet, og mit navn blev nævnt negativt. Stedet ikke har tilladt fremlæggelse siden 3. april 2009. Det er ikke særligt pænt at gøre imod sagesløse veteraner synes jeg, eller andre som ikke har fået en chance med spørgsmål til Forsvarets ´projekt` Så lad mig endelig fortsætte med at sige det på anden måde. Da de ikke forstod signalet i første omgang.

Via retten til ytringsfrihed, som heldigvis eksisterer den dag endnu. Komparativt med et institut, så er det nemt at se hvem ´hustlerne´ er. Og alle disse projekter, som er os blevet solgt igennem ti år, hedder fortsat nul procent. Samt jeg mistede retten til at forsvarer veteranerne i rummet, og yderligere nævnte hun mig negativt bag mig ryg. Hvor imod jeg gør det åbent, siger der fejl på øen. Eazy-E havde sin måde at sige tingene på. Efter mange projekter med Snoop og Dre. var løbet ud i sandet, imens de solgte sig som ´Gansta Rappers`. Imens Eazy-E havde Ruthless Record og var ´Gangbanger´i forvejen, som hjalp Snoop og Dre. frem.

Tankepoliti.

Internettet er statens værktøj imod folket? Jeg tror på, at denne nye corona lov er nedsat af andre årsager end at folket skulle have ret til en mening. Noget med man ikke måtte stjæle sprit, så blev man hårdt straffet. Vupti, restriktion ind af bagdøren, imod forsamlingsretten via Grundloven. Må man nu frem over klage over en tilfældig regering, uden en mangel på statsligt hensyntagende? De politiske partier er ikke nævnt i Grundloven. De udgør rammen for det politiske system i Danmark. Alligevel spiller de en stor rolle i det politiske liv. Hvilket jeg ikke benægter. De politiske partier med Forsvarsministeriet i front. Er mere til undertrykkelse end oplysning. Og nemt at påvise 2006-2021.

Sommeren bruger jeg på Den Franske Riviera (Côte d’Azur). Ser hvad den franske Árme laver. Ferie og research, ligesom med Skandinavien og andre lande i mange år. Så jeg tror næste indlæg kommer efter sommerferien. Samt god ferie til jer også. Ses.

Viden om veteraner 2021.

Om en månedstid er det to års dagen for Veteranaktivisten. På Veterankonferencen i 2019. måtte jeg ikke komme på referat, og ingen måtte stille spørgsmål efter otte minutter med mikrofon. Med snart fem tusinde hits på google uden hjælp fra noget i kender, så synes jeg, at det har været vanskeligt. Men dem som kender mig ved, at jeg elsker de skjulte emner til os. Og er ubrugelig til meget andet. På en måde kunne man mene, at jeg er blevet slave og general for en ukendt ansat/civil brigade, som er blevet klogere. Frihed og Lighed er fortsat helt undladt og jeg deltager ikke. Da emnerne ikke er politisk godkendt, og deraf ikke kommer på referat. Imens sammenligninger med andet i Danmark er udeblevet via Videnscentret. Der mangler forskning?

Frihed og Lighed er fortsat undladt, så jeg deltager ikke, da emnerne ikke er godkendt af Forsvarsministeren. Panelet som er nedsat, er godkendt af Forsvarsministeriet, som blev politiseret i 2012 under Nick Hækkerup. Og bestemmer over Veterancentret. På onsdag udfordrer ingen nuværende regering. Og i stedet fortæller om hvad de selv laver. De er næsten alle informeret omkring Frihed og Lighed igennem ti år. Så en tam affære via begrænsninger og sammensætning. Som igen påpeger nødvendigheden af et uafhængigt institut og Veteranbord. Hvor emner tillades, uanset farven på en regering. Som noget nyt vil jeg gerne gennemgå dette års deltagerliste.

Adam Holm – En ph.d. i moderne historie fra Københavns Universitet og tidligere ansat for DR på programmet Deadline. Det har fjorten andre så også været/er. De har i næsten tolv år ikke vil tale omkring Frihed og Lighed til de udsendte. Man kunne mene, at DR også er politiseret af partierne. I forbindelse med Muhammedtegningerne har de ellers påpeget vigtigheden af Frihed til alle og undladt veteranerne. Skulle jeg have valgt nogen i dag fra moderator.dk, så havde jeg valgt Astrig Haug eller Anne Buhl. De virker åbne og forberedte netop til paneldebatter. Og virker søde.

Trine Bramsen – Danmarks Forsvarsminister, må ikke som Deadline(DR), sige noget omkring Frihed og Lighed. Statsministeriet har dog bedt hende om at redegøre siden Flagdagen, som er et ansvar hun så har glemt via sit ministerium. Så emnerne er ikke i programmet for i år. Jeg forventer heller ikke, at hun bryder ud i dans vedrørende et Veteraninstitut. Som kunne afhjælpe veteranerne og familierne i højere grad, end hele dagens program og deltagere har at mene.

Flemming Lentfer – Han er så blevet Danmarks nye Forsvarschef. Kender ikke meget ham, vedrørende hjemkomstforhold igennem tyve år. Udover han heller ikke har frie tøjler til at komme med sin mening. Forsvarskommandoen er alt for loyal. Det er meget godt, skulle vi blive invaderet. Men vedrørende hjemkomstforhold er det en katastrofe, Når man politiserer et ministerium, så rammes samtlige medarbejdere. Så et kvæk fra ham, imens Trine er på, bør ikke forventes. Han må anses allerede, at være en nikkedukke til nuværende regering. Forventer ikke at blive kaldt ind på hans kontor, som kunne gøres på et kvarter.

Søren Andersen – Oberst og chef for Veterancentret, som afholder Veterankonferencen. Han blev opfordret og informeret den 12. august 2020, og sagde ordret, at han ingen ordre har fået om Frihed og Lighed. Hvilket var ingen overraskelse pga. Veteranpolitikken 2010. Så havde jeg fx ikke startet Veteranaktivisten. De tidligere oberster har holdt mund i perioden 2011-2020. Ligesom rød og blå via deres forsvarsordførere i ti år. Derfor blev jeg vel automatisk politisk veteranaktivist. Tavshed og hykleri avler vedholdenhed synes jeg.

Bente Holm Skov (SSOP) – Jeg har ikke modtaget nogen form for hjælp. Men er så heller ikke længere ansat efter beskydning og tilskadekomst, som jeg blev fyret for. Det er sket for tolv veteraner i perioden 1992-2010. Ifølge Forsvarets egen rapport.

Katrine Blinkenberg, feltpræst – Hvis man har behov for en præst, så er der mulighed for det. Rent personligt, så er jeg tror jeg mest, når andre eller jeg selv er ved at dø. Hun kan ligesom de andre deltagere kigge forbi København til en meningsudveksling.

Jan Søgaard Nielsen, Veterancentrets kontaktofficer – Han kan også skrive, når han får tid til at besøge København, når han engang må.

Anne-Line Ussing, Journalist, Natur Retreat og Faktor 8 – Familien tjener ca. 60.000 kroner på en veteran på Strygnø. Sådan et tilbud er automatisk på et institut. Prisen er næsten den samme, så hvorfor vil man ikke snakke Veteraninstitut? Med plads til fire hundrede veteraner om året. Da staten ikke har kureret en eneste veteran i Danmark. Holland kan dog med ti procent. Nyt liv, siger de. Personligt synes jeg godt om, at vi kan blive kløet bag øret. Men der er også en tid efter et besøg. Hvor familien ikke længere ´slås´´ for os heller.

Rasmus Donbæk, Veterankoordinator Viborg – Han har ikke sagt noget efter besøg. Og anses som den yngste deltager, De undervises af Veterancentret i, hvad de skal tænke. Dermed styrer Forsvaret indirekte alle kommuner, som har en veterankoordinator. Ligeledes i København og på Frederiksberg. Dem har jeg heller ikke fået hjælp fra. En samtale som ikke hjælper på noget, forbliver ingen hjælp. Kom de fra et frit institut, ville det være omvendt, da alle ville vide det samme og hurtigere kunne agerer på nød og information.

Anders Bech, Forsvarsministeriets Personelstyrelse – Ti og syv års historik i at holde mund omkring Frihed og Lighed. Så forventer heller ikke, at han er sat ind i stoffet og er klar til debat med mig via Holland eller FAEK. Kom til København. Ballerup er ellers ikke langt væk. Også er jeg faldet over et citat fra Dante – “Husk jeres oprindelse. I er ikke skabt til at leve som dyr, – men til at følge dyd og viden”.

God tirsdag.

Vinder af Veteranproppen – 2020.

Gives for første gang og går til Forsvarsministeriet.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Champagne.-1.jpg

Den gives til Forsvarsministeriet, som har ansvaret med os. Og nægter at mødes via en ansat og afgive forklaring igennem seks år. Ligeledes gør de militære fagbevægelser og veteranorganisationerne heller ikke. Men de har ikke haft op til 73 år til selv at sige det. Valget stod reelt i år imellem dem, som har haft længst tid til at sige noget. Ind på en anden plads kom Danmarks Veteraner. Ved de nægtede København, at det kom i referat efter 10 minutters fremlæggelse på deres Landsmøde nede på Langeland i efteråret 2020. Lokalt bad de mig om det, og gjorde mig til suppleant efter tre-fire års tavshed fra Landsledelsen. Deres tavshed går tilbage til 1968, som De Blå Baretter. Og har så kun undlad emner i 52 år, Så Landsledelsen får så en andenplads. Holmens Kanal 9 bestemmer også over dem via skattekroner til parader og receptioner. Det samme med Fonden Danske Veteranhjem. København, Odense og Brabrand(Aarhus) nægter at bruge bare et kvarter i snart ti år. Forsvaret betaler for ca. 75% af driften. De får en tredjeplads. Man har måske selv fået brevet fra Forsvarsministeriet i efteråret. Som intet har at gøre med paragraf 11 a. Det er meget billigere, at undlade, og sælge sig selv imens. End at godtgøre bare én hårdt såret veteran fra Afghanistan, Irak, Balkan, Cypern eller Gazatiden. Ansvaret er skubbet tilbage på FN, som altid, uden staten tager sit eget ansvar alvorligt. Samt skulle veteranerne en dag få erstatning fra FN, så vil den være symbolsk ud fra diskrimineringen. Max. 70.000 dollars, ikke er lig over tre millioner kroner per dansk veteran(100% méngrad). Man ønsker at gøre os afhængige af hjælp?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Ferie-og-Veteranpuljen-1024x768.jpg
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Méngrad-og-ansvar.-1024x768.png

Så jeg køber en champagne og overrækker den efter Coronaen. Og melder min ankomst på Holmens kanal 9 til foråret. Det bliver efter Veterankonferensen, som igen i år ikke må have Frihed og Lighed i programmet.. Efter besøg i 2019, er der stadigvæk ikke tilgået skriftligt svar. Måske fordi jeg ikke måtte stilles spørgsmål og undlod besøg i referatet. Dengang var det blå regering, som ikke tålte kritik i otte år.

Statsministeriet, og andet 2020.

Sit-in demonstration ved Statsministeriets bagindgang blev kun til to dage. Kommunen og Politiet gav deres tilladelser. På deputationen i Forsvarsudvalget sagde partierne, indirekte, at Forsvarsministeriet ikke havde informeret Forsvarsudvalget i ni år.

Der har intet været i Forsvarets nyheder, efter Statsminsterieren har udtalt sig. Hvilket man kunne mene er en nyhed, når en statsminister siger, at veteranpolitikken er forfejlet på en flagdag. På mindre end to døgn fik jeg svar. Bolden er fortsat hos Forsvarsministeriet.

Hvilket Statsministeriet og Ligestillingsministeriet mener. Vi ved jo allerede, at FPS med sit Veterancenter intet har fortalt til partierne. Så 99.23% af samtlige ansatte i Forsvaret igennem ti år, er automatisk er bremset af FPS. De 0.77% bliver sat til mindre end og må ikke vide noget om. Vi har fået en opgave…ja, det fremgår altid og det har desværre fået en voldsom konsekvens på diskriminerings-fronten pga. tavshed i system. Der er ny chef for Veterancentret i år, som FPS sender alt til uden svar tilbage. De får ingen ordre fra toppen af proppen, så FPS har lige nu ingen ansatte med viden om emnerne efter ni år. Nå men, så er det vel godt, at i har mig…

Håber på et nyt goddag i januar. Nu med et politisk signal i ryggen. Føler det er i orden at lave en Spørge Jørgen. Og måske få sat maskinen til at lave noget. Man har tabt, glemt eller undladt alle farver af baretter, kasketter, hjelme, osv. på flere trauma-fronter.

Nyheder har samme ejerskab samt den militære fagbevægelse er købt? Fedt foredrag, i så fald, tænker jeg. Befolkningen styres af langt færre hænder end tidligere, som skiftevis ruller de samme historier frem og tilbage imellem deres redaktioner. Pressen er blevet sat til skrive kun om PTSD og små tilbud? Danmark blevet solgt tre slags veteran nyheder. Den første veteran, siger noget er galt med sin sag. Nummer to er en forening/organisation eller militær-fagbevægelse, som siger noget er galt. Og til sidst, som regel i samme forbindelse, at noget bør gøres. Forsvaret udtaler hurtigt, at alt er i orden og se hvad vi gør. Som ikke nødvendigvis besvarer spørgsmålene.

At deres svar overhovedet har med spørgsmålene at gøre, er ingen forudsætning. De har en drejebog til det meste veteran snask. Og da pressen ikke selv krydstjekker tilbud eller sammenligner, så har Forsvarsministeriet kunne skrive hvad som helst til dem.

Landspressen, har ikke skrevet om problematikken endnu og bør ikke anses for at være uafhængig. De samme skribenter hindrer i årevis deres læsere og redaktioner i at få et overblik. Altinget tillader kun visse emner i ti år, og bør heller ikke anses som uafhængig. Fik i den ´Presselogen`. ´Veteranskribenter´ benytter også deres virke i pressen til senere politik. Fx Berlingske opstiller i Næstved til næste valg for Venstre. Imens de har holdt kæft siden vi blev født. Det skal nok blive demokratisk, i et parti som nu har strøget ´Frihed´ fra deres valgslogan. Og mister terræn og stemmer til mere nationalistiske partier.

Til næste folketingsvalg, vil man nok se en rekord stor deltagelse af nye partier opstillet til Folketinget. Uanset hvem, så hjælper de ikke os med Frihed. Vi kender deres tricks fra det forrige århundrede nede fra Tyskland, hvor en vis AH. mente jøderne var farlige, skulle tæves, og bare slæbes væk. Og senere gasses. Så når man spørger de nye partier om hjemkomstforhold, skriger nogen i stedet – Hizb ut-Tahrir demonstrer på Nørrebro? Så samme frygt-element som AH. også trykkede på. Til sammenligning repræsenterer de på dagen for deres demo, 0.3 procent af indbyggerne på Nørrebro. Nå men så er godt man ikke tager resten af brokvartererne oveni, samt resten af landet. Om jeg kan forestille mig, at Danmark skulle blive til et Kalifat, imens hovedparten af alle muslimer i Danmark, heldigvis er moderate, absolut ikke. Vi er for hedenske til den slags tror jeg.

Så frygt virker nok bedst ude i provisen. Der kender man måske ikke meget til en ´Perker` i ens nabolag, som nogen siger, end overfor en verdslig hovedstad. Hizb ut-Tahrir har derudover deres fulde ret til en demo, ifølge vores Grundlov. Ligeledes har andre. Den eneste forskel er, at mine demoer ikke belaster Politiet. Vi har altid en god sludder for en sladder, og fortæller lidt røverhistorier imens jeg står med mit bette skilt. Dog må ingen opfordrer til religiøs vold, heller ikke fra en skør gut i Pakistan. Fik i den – Nye Borgerlige, hov Næstved igen. Hvad blev der af jeres hjemkomstpolitik efter i blev valgt ind? Så selvom de har en blond tøs i front, så er det ikke nok herfra. De er, også selv blevet opfordret til dialog og fremlæggelse vedrørende hjemkomstforhold, og nægter en dialog om os. Måske fordi de ser os, som en niche-produktion, som nogen kalder det.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Pressen.-1024x768.png

Forsvarets frivillige liste, er jeg nu også kommet på siden 3. april 2019. Jeg er veteranaktør og været det siden 2001. Det samme problem havde Veteranvagten. Det tog to år at få lov. Og næsten to år, at komme af den. Listen bør ikke ses, som værende frivillige, som alle arbejder for Forsvaret. Den bør mere ses som en liste, som Forsvaret og frivillige benytter til at sælge sig selv på. Uden at jeg får noget hjælp overhovedet. Jeg ønsker ikke deres penge, for at være tavs, og bruger listen til at vise min uafhængighed. Til forskel fra generelt resten på listen, som betales af Forsvaret til andet og mindre end hvad nationen kan og fortjener. Mine emner begrænser udgifter ude i kommunerne. Landspressen, har ikke skrevet om problematikken i nok tooghalvfjers år, bør ikke anses for at være uafhængig. De samme skribenter hindrer i årevis deres læsere eller redaktioner i at få et overblik. Altinget tillader også kun visse emner om os i ti år, og de bør deraf heller ikke anses som uafhængig.

´Uafhængighed´er muligvis den mest voldtaget betegnelse under staten i dette årtusinde. Forsvarsministeriet betaler og bestemmer. Også i det civile. Uden at blive stillet for en krigsret eller bare få en næse, for fy eller andet. Derfor sker tingene meget langsomt. Eller slet ikke, uden nogen må vide hvorfor. Demokrati, teknokrati eller autokrati, er sgu ved at være i tvivl. Et gammelt ordsprog siger, at sandheden er krigens første offer. Hvem afgør, hvad der fakta, og hvad der er fake news. Hov, var det 65 milliarder til kampfly, og ingen åben debat omkring hjemkomstforhold? I spørgsmål som går tilbage til 1948.

Landets største organisation, repræsenterer 1/10 af alle udsendte og siger intet siden 1968. På Landsmødet var jeg en af de yngste på 51 år. Jeg tænker på en oversigt. Den viser hvem som er betalt og intet siger i pressen om muligheder til os. Maskinen nægter at snakke fortid, nutid og fremtid. Uden indbydelser på deres konferencer om emnet i snart ti år. Jeg ser ikke ´Viden om(2019), hvor ingen må stille spørgsmål og referat, som værende frihed og lighed. En næsten evig cyklus, at være underlagt politisk tavshedspolitik.

Forsvarsudvalget 2020.

De nægtede at sige meget og stillede ingen spørgsmål. Men et svar fik jeg. At Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Veterancentret intet har sagt til befolkningen med sine betalte venner fra Veteranpuljen i ti år. Ingen har sagt noget. Statsministeren har sagt sit. Efter mine headfront rundt i landet. Hun har ganske ret, om man bryder sig om Soc. eller ej. Det er udlandet, og staten (FAEK), som siger det. Uden at de må. Der er ingen samlet rapport til befolkningen, som viser en oversigt siden 1948 med døde og skadede veteraner. Fokus har været på PTSD i ti år. Kun brudstykker. De veteraner som ligger i denne ´deadzone´er er væk fra arkivet. Få er tilbage, gamle og glemte. Så min historik er også væk, som balkanveteran om ca. 30 år.

https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-09-05-14-00

At være reaktionær er at være modstander af progressivismen, samt de sociale og politiske forandringer, siden Oplysningstiden. Oprindeligt var en reaktionær en modstander af den Franske Revolution, samt principperne bag og de efterfølgende blodsudgydelser.

Så lidt sax, imens vi afventer Godot. Fra Holland i 1969 og spillede trommer i en alder af fem, Sprang over til soprano/alto saxofon som seks årig og udgav sit første nummer som syv årig. Spillet med Dave Stewart, Madonna, Prince, Pink Floyd og har vundet en Grammy.

En muligvis tiende ting var, at veteranernes vilkår på dagen blev skubbet om i rækken udenom pressen. Dagen var tildelt skandalen i (FE). Det er mere vigtigt, end at staten har syltet os i en menneskealder, Man kan have egen mening om dette, samt der er 364 dage ekstra om året, hvor de siger de altid har travlt. Hvad er et samråd? Se om i kan finde jeres ordførere, som intet siger til befolkningen.

Partierne har ikke overblik med samtidig op til tolv ordførerposter. Eller med bare én. Så ingen kan se sig fri. Ej heller et parti i opposition til nuværende regering. Derudover blev jeg streamet til andres behov. Hvem det var, fik jeg ikke fortalt. Tavse politiske banditter, kommer både i kjoler og habitter. Staten har egen presse og TV. Så kan jeg vel også selv lave mine nyheder og sandheder, med reference, imens jeg ikke svigter flaget.

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/FOU/kalender/50364/samraad.htm

Efterårets veteranforhandlinger siger nok noget mere end intet, og partierne er igen blevet informeret før det kommer er vel også positivt.

Flagdag 5. sep. 2020 kl. 14:00.

Tak til de udsendte, hvor end vi har været.

Normalt havde jeg ventet pæne ord, uden hjælp senere. Men i år skete der noget uventet. Tak til Mette og Trine. Nyheder fra Flagdagen. Find 1.18 minutter inde i udsendelsen.

https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-09-05-14-00

Positivt, at Statsministeren siger Veteranpolitikken har fejl siden 2010. På en måde, startede staten selv balladen rundt i landet. Og ingen lov er blevet brudt, som jeg kender til. Hvor vagter har været, blev der drukket kaffe/te og spist boller. Ser mig som en rolig og aktiv veteranfætter med ´Manden på gulvet´. Jeg ønskede tidligt i sagaen svar. Soldaten har aldrig noget at sige, og er statens endegyldige pisk. Vi har ikke samme værdi, som uddannelse, børnepasning, plejehjem, energi, fædsel, kultur, osv. Ok, synes jeg, at dø før folket. Vi vidste bare ikke, at Forsvaretschefer var ligeglade med vores kollegaer. Igennem flere årtier forud. Og senere selv fandt ud af det på den hårde måde.

Christiansborg Slot?.

Fyldt med ansigtløse jakkesæt og tilfældige gode trunter ind og ud, som en monotont arbejdsrytme. Ikke som Danmarks forsvar, fordi der kan man jo blive beskidt, blodig og dø. Troy ligger foran os nu. Så jeg har spurgt Forsvarsudvalget. Alt hvad som var forinden, er blevet frigjort, da herskerne ingen svar havde. Så der faldt ikke så meget som én dråbe blod herfra. Man kan mene, at dem som vinder uden det koster blod, er de bedste generaler.

Elitens ´Hær´ på Holmens Kanal, var i forvejen svækket af politisk mistillid. Hverken viden eller champion kom ud til Achilles. Og mistede deres deres hovmod på en true blod veteran. Pressen havde slået hårdt igennem byens mure i mange måneder med straf, korruption, whisleblower, vennetjenster. Og prikken over dem alle.

Blowjobs til departementschefen for 75.000 kroner ekstra i løn til kæresten. Det var lige hårdt nok. Så vidste godt på forhånd de var svækket, angående moral. Imens, havde pressen glemt veteranerne, fordi de lugtede mere blod på ansatte i Forsvaret. Nok til, at Trine har måtte beklage mange gange for alt muligt.

Politiet og kommunens tilladelser lå foran byporten. Svinestalden, og det politiske griseri de havde gang i, blev jeg heldigvis ikke smittet med og rettede henvendelse til Ligestillingsministeren. Som sendte svineriet tilbage til grisestien. Med beskeden om, at tidligere arbejdsgiver, skal kigge på, om man selv har været et røvhul. Så de står til hundrede procents frifindelse, er et stærkt bud på tooghalvvejs år. I anden omgang må det super nemt, at være Ligestillingsminister. Eliten dømmer ikke sig selv i veteranspørgsmål. Så andre kan feje det under gulvtæppet ligesom nuværende. Befolkningen må ikke informeres af Forsvarsministeriet, som skjult bestemmer alt, ved at undlade information?

Jeg har bedt dem at komme på listen over frivillige veteranaktører 2021. Alene fordi jeg ikke må siden april 2019. Så behandles af Veterancentret(Forsvarsministeriet), som en Bad Boy uden en statslig grund? Veteranaktivisten har aldrig været registreret. Fik otte minutter med mikrofon, så de sprang i flyverskjul i 2019. Find selv historien her på bloggen. Og Veteranvagten står der stadigvæk. Selvom det lukkede ned i 2018. Så har foreslået dem en pose med alger, svampe og bakterier. Hvilket er hvad hjemkomst-snegle lever af.

https://www.youtube.com/watch?v=rf1NZZoublA

Veteranaktivisten gav 2.000 kroner til en mindesten i Frederikssund. Jeg var udsendt første gang med den ansvarlige for projektet. Han står i midten.

Was ist hier los?

Straf? Sehr gern.

At leve videre, svigte og smæske sig på fædrelandet, er altid muligt i toppen af pyraminden. Når deres medarbejdere ikke er vågne, eller ikke bliver hørt. Og skulle de blive hørt, så er det for syns skyld. Ytringsfrihed, som ikke ansat, gør ikke én til Whistleblower. Det kræver en ansættelse. Så hvem er det tilladt, er man aftrådt. Ingen. Hvordan gør man i Tyskland, når staten fravælger demokratiet. Hvad lærte de af krigen, som blev i Danmark. Grimme sager om nepotisme, korruption, og aftræden til fed stilling vælter ud af skabet. Og glemt kanonføden med vilje? De bestemmer i eget hus. Ligesom her, som både chef og slave. Men jeg snyder ikke flaget. Et grimt signal Hærstaben, Forsvarsministeriet og efterretningen har vist i 2020. Så fortæl mig ikke om statslig moral i en verden med propaganda. Pyramiden belønner altid toppen og straffer bunden. Her er en tysk måde et sige det på. Og hvad gør tyskerne for deres veteraner? Ich möchte wissen.

Der er mange vets, også i tyskland, som går i sort og rødt. Sort er sorg, Rødt er blod. Legacy Vets Denmark bærer sort og rødt. Og er selv på vej. Statens dobbelmoral og tavshed. Samt det føles godt og nemt med vets. Gider ikke Forsvarets veteranhjem i København, de samme taber-hoveder, som også er ligeglad med mig. På hundrede besøg, mødte jeg tre veteraner som havde blødt. Holdte mig væk i 2016 efter fem år, og fik det bedre. Måtte heller ikke må fremlægge i ni år om veteraner. Og forsat. Fik jeg sagt Fonden Danske Veteranhjem er en flok statslige fascister, betalt til tavshed af Forsvaret i ni år? Husk på, det er de frivillige daglejere og bestyrelser, som nægter at modtage information om os. Så længe Forsvaret betaler 75% til veteranhjemme i landet.

Kærlighed og fester med vets fra Europa og USA. Forsvarsministeriet og partierne har diskrimineret os før min fødsel. Og går det fortsat uden forklaring via Statsministeriet. Hvad er det lige jeg og andre skal elske uden debatmuligheder og respekt. Når selv Grundloven ikke gælder for mig/os. Den er direkte udemokratisk via Veteranpolitikken. At lade Forsvaret bestemme over alt til vores død, også i det civile, forbliver en udemokratisk vært og nation at dø for siden 1948.

I Tyskland kaldes det for gejstlig fascisme, når eliten gemmer sig bag Politiet, på løgn og traditioner. Man er bange for, at Tyskland vågner, så de er ganske fobiske med Bundeswehr. Det tyske ´volk´ har sendt ud efter krigen. I de senere år siden krigen, har de nu måtte bruge soldater. Ellers har det været af humanitær karakter.

Efter kig på Skandinaviens og Hollands veterantilbud, så kigger jeg i 2021 syd på, coronaen kan blive et problem, derfor tysk tema i dag. ´Tysken´ er heller ikke informeret. Tag gerne møder og bring Frihed og Lighed ligeledes. Så goddag til de tyske svende – BND, BFV, MAD, LFV, BSI, ZNBW und Zentralstelle für Information und Kommunikation der Bundespolizei. De er også velkommen til at ringe eller skrive. Ingen grund til forhør eller spionage. Fordi man anfægter systemers perfekthed. Ring og spørg, om jeg magter det. Samme information. Hvis ikke, så afhent mig eller afvent. Ligesom her til lands.

Benötigen Sie mich oder können Sie es selbst tun?

Så vil gerne blive klogere på deutschland. Tror ikke det er farligt og måske gavner det veteranerne på et længere mere strategisk niveau. Fx. i EU. Selvom jeg synes det er langt væk. Taktik ude i terrænet er jo mere, kill the bastards. Who ever they´re. Og på tysk – Tod bringen wir.

Tavshed og andres demokrati vinder aldrig terræn. Og yderligere, så kan systemer virke fint, indtil man slagter noget, som er vigtigere end sig selv. Så når verden ikke kun er god, så behøves en lille glad tysk dansemus, til at holde dampen oppe.

Demokratiet, Grundloven, Ytringsfrihed og andet positivt.

Jeg fandt en video omkring bold, bajere, kvinder, musik, køretøjer, kampvogne, biler og perfektion. Som jeg ikke længere kan vise. Det skal nok blive hyggeligt, imens jeg indhenter information. Planen er, at indtage Europa, som årene går….

Danmark bør være bedst, hvorfor ikke og bedre end 12. pladsen. Jeg lægger ikke skjul på et sted, at jeg mere resultatorienteret end den danske, og sikkert også den tyske stat, Så få fingeren ud. Skuffet ved andre smager hykleri og vildledningens kunst med dem vi skal stole på uden spørgsmål og gå i døden for. Få individer baserer deres informationer på eget fravær og giver fake-news til staten. Så goddag til Veteranaktivisten. Bare spørg.

Som nu fx. sælges via tavse tidligere oberster og andre med kun visse veteran-emner. Nu endda på special-tv til folket. Så ring søde journalist, når i med Veteranpolitikken eller Folk & Sikkerhed tilader andet end jer selv. Jeg er ikke betalt til kun og betaler selv. Sort er en farve hjernen registrerer ved den ser en genstand, som ikke sender lys ind i øjet. Sort er “fravær af lys” og regnes ikke som en farve.

Hardcore propaganda?

Det er mere klart her, at få bestemmer. Når militæret er tilrådighed efter eget behag og udsagn. Da jeg ingen farve har, så burde jeg også finde Stalin frem. Men Tyskland lavede nok de fedeste uniformer dengang . Lidt om Ferdinand , søn af Heinrich og Luise.

https://da.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss_(person)

Nordkorea wins denne gang. Det ligner romerske cohorts med isenkram. Militærparader har altid været noget spændende noget. Nationer har fra tidlig tid kigget på hinanden. Om man havde overset noget. Ser cheferne oplagte ud, i sen alder, har de fået ny kone, bolledyr eller vedhæng på brystet. Ikke mindst, hva´ søren var det, som lige kørte forbi dér. Før man slog ihjel eller startede konflikter. Germanerne ville ikke. Hvor er mine legioner… Samt vi var som dem. Jyderne var mest. Uden at fornærme nogen. Selv gift med én...

Germanske folkeslag – Wikipedia, den frie encyklopædi

Begge departementschefer under både Blå og Rød regeringer har været tavse til partierne vedrørende veteranerne. Som desværre er tendens i mange år forinden. I visse spørgsmål. Tarveligt og ingen straf. Min holdning er bekymrende og noget bør gøres for os.

Ansvarlige cykler rundt uden flaget i hånd på fede aftrædelser og glemsomhed. Og samtidig ikke må anfægtes med diplomatisk immunitet. Undladelser dengang, i dag og i al mulig fremtid, skubber fortsat hjælpen ud i mørket. Imens ansvarlige er aftrådt eller står anklaget for andet. Og de store aviser igen, lige glemte veteranerne i al den sur dej med Forsvarsministeriet i 2020. pt.

KL tager udgangspunkt i kommunernes interesser, siger de. Det gør de ved at bidrage med sparsom information og rådgivning til folk. Samt til veterankoordinatorerne rundt i landet. Deres hundredevis af medarbejdere, må ikke informeres om frihed og lighed. Imens de under en hånd, har med veteraner at gøre. Endnu en grund til Veteranaktivisme. Som tidligere nævnt, så er bliver aktivismen solgt af en copy-cats, fx. en tidligere sælger med fire års gammel aktivitet, som andre organisationer foretog allerede dengang.

Denne bygning, er ikke KL´s hovedsæde. Om KL. bryder vores Grundlov?, tror jeg ikke. Men kan sige, at de er ligeså ligeglade med veteranerne siden 2011. Ved de intet siger til kommunerne, som NSA muligvis er med resten af verden. Samt jeg kan ikke være terrorist, da jeg elsker møder med Forsvaret, partierne, fagbevægelsen, organisationer/foreninger om veteranerne reelle vilkår i over tyve år.

Gerne også NSA, FE, osv., hej til jer. Samt FSB og GRU, for i fucker også jeres veteraner fra pretty bad places big time. You know where… Jeg kommer også til Rusland på et tidspunkt, og Kina hvis de lukker mig ind. Vel forvente mandsopdækning døgnet rundt i lande med ´demokratisk diktatur´. For sikkert en tvungen guide…. Næsten alle nationer sidder med benene oppe, fucker med sine veteraner, så bestil gerne tid, og foretag en anholdelse i så fald. Information til verden er begrænset, imens vi også fortælles, at vi som veteraner kan vælge alt, hvor end vi bor, og få det bedre. Ligesom i Rusland og Kina…

Forskellen er i første omgang, man dør ikke i Danmark, ved at stille spørgsmål. Eller, det virker ikke sådan med mig. Man ignorerer det bare og smiler til pressen via små tilbud siden Kong Herodes. Seneste til de næste fire år er halvtreds millioner kroner til vandreture, ud på en ø og hop op på en cykel. Samt godt med fly, skibe, løn, drift, osv. til syvogfirs millarder kroner? Bør man nævne, at hovedparten af landets udsendte siden 1948, som er nulevende, udgør langt hovedparten, af de ikke nuværende ansatte. Imens man nægter svar, dialog og forskning. KL., er derfor også kommet på listen over nossefår, da de også er underlagt propaganda via staten. Som regel via Ringsted eller ved Holmens kanal. Vi kan håbe på, at de har mere styr på Covid-19, end de har haft med veteranerne 2011-2020.

Det der med det principielle og moralske i, samt en underskrift, før man lader sig ansætte i så vigtig en stilling. Man burde vide, at det er for Danmark. Jeg gik i kælderen og fandt en gammel avis, som jeg netop havde købt for ti år siden. Clickbait, på dansk : Klik-madding.

https://www.facebook.com/michael.schoet/videos/3346042488789878/

Og ikke for andre end. Den slags kaldte man for landsforræderi, da jeg var lille, sagde min mor ´Puha slem knægt. Værre end at tage fra de rigeste. Du kommer lang tid i fængsel. Tænkte det lød farligt og væmmeligt uden min mors kødgryde og fødselsdage. Så løb ned og spillede fodbold på beton. kravlede på tage, sloges og skød med kramper. Vores område, ikke andres. Det måtte vi så godt. Bare ikke nogen vidste det… Derudover, har USA også svigtet deres veteraner igennem mange konflikter. Same problemer i større mængder. England har jeg besøgt fire gange omkring deres veteraner.

Nu må se hvad toppen mener om sig selv. Er straffen pludselig anderledes, fordi det ´kun´ var USA på højste niveau. Bør man sidde tilbage og tænke, det var så heldigvis ikke GRU eller FSB. Men i princippet, så er det vel ligemeget. Toppen bør sende et klart signal. Hvad straffer vi i forvejen islam-krigere med? Imens andre sagde det tidligt. Jamen, vi skal bruge efteretninger i Afghanistan? Hvornår har vi sidst været i kamp i Afghanistan? Der er tolker og rådgivere i dag. Ikke soldater i kamp. Det er de afghaniske styrker, som slår Taliban ihjel i snart syv år, som vesten gemmer sig bag. I 2019 mistede USA 86 veteraner. Den afghanske hær mistede 30.000.

https://da.wikipedia.org/wiki/Echelon_(netv%C3%A6rk)

Ergo, straf, sehr gern. Til dem som svigter vores land, og sine veteraner.

EB. – 2019.

Veteranaktivisme.

For mig er det en livsstil med aktioner og veteranaktivitet(2001-2020). Ikke kun til hurtige veteran put på en beværtning. Behøver ikke medlemmer til at sige, hvad staten og udlandet selv siger. Har i hørt om en veteranrekord, på tre år, hver sjette dag med i fire timer foran Christiansborg. Aktivister kan være hardcore og jeg kender ikke veteraner på mit niveau i fjorten år. Skriv gerne, hvis man kender nogen som er i nærheden af. Samtaler med veteraner sker automatisk siden foråret i min kælder på Frederiksberg. Der er plads til fire-fem personer i timen. Besøg hos veteraner i blevet gjort i flere år og fortsætter.

John Wick – Fortis Fortuna Adiuvat – Heldet favoriserer de dristige.

Kan man uden penge flytte kommune. Må en veteran anfægte Forsvarsministeriet og staten for diskrimination siden 1948. Skriv gerne til mig, hvis man mener at være veteranaktivist. Har i fx. klaret to dage i jeres kommune eller vil i gerne forsøge en dag? Tør i lege med håndslag, sætninger, grafik, statistik baseret på andet end kun?

Stavnsbåndet kom i 1733 under Christian(6) enevældige regering efter ønske fra godsejere og militær. Så han får ikke noget punktum herfra. Det bandt mænd mellem 6 og 36 år til at blive boende. Hvilket var hovedparten af livet, da levealderen var kort.

Også menes det nu fra Veterancentret, at jeg har udvist diskriminering imod deres tidligere chef. Kom glad. Skulle jeg fortælle om alle mine uheld med kvindelige officerer eller politikere igennem tyve år, så har jeg har været heldig og uheldig. Samt været en god dreng. Imens de selv har diskriminineret veteranerne uden at fatte hat.

Nogen kvinder spreder ben, og andre gør ikke. Og jeg spørger aldrig. Samt skulle jeg blive spurgt, hvad jeg synes med kvinder i det danske forsvar, så er min datter måske på vej. Og jeg har sagt nej. Synes det er nok, at farmand var forbi og det sagde boom. Det ville hun så alligevel. Æble, træ, stamme, stædighed. Hvor kommer det mon fra?…

Da jeg var i hendes alder sagde min mor, at jeg burde blive håndværker, eller noget indenfor kommunen. Jeg foreslog min datter GHR, fordi familien hænger på officersgangen. Tænkte det måske ville hjælpe hende med et efternavn, som havde ansvaret over dronningens heste. Først vil hun i gymnasiet og har valgt sig en ny kæreste.

Hvad synes jeg så danske kvinder eller mænd i uniform? De er ikke med i denne video. Det er med vilje producenten undlod. Fordi ellers havde verden set, at vi har verdens lækreste. Og nogen kvinder tænder bare hurtigere på badboys. Fordi vi tør sige fra overfor dem og andre.

Ligesom visse mænd tænder på kæmpe store svedige bryster svøbt i læder og tæv med en taktstok til militærmarch. Efter de er blevet kørt igennem en urin-slæde. Håber heller ikke, at jeg diskrimerer dem.

Veterancentret undlader og en samtale nægtes. Ved tavshed i tre år, havde forsvarets talskvinde følt diskriminering via sin stilling i 2020. Ikke at jeg fik fortalt hvad jeg skulle have sagt. Men muligvis været grov ved dette veteran-paradoks. Og det skulle ellers være ok, at kalde en veteran skildpadde, for en veteran skildpadde. Måske skulle jeg bare have sagt tak. Fordi hun også var en grund til at starte Veteranaktivisten. Bortset fra, at jeg ikke gør dette af glæde, men af sorg og bekymring i mange år. Min funktion er at påvise tavshed. Også i Forsvaret, selvom en eller tre føler sig stødt. Vi har smukke kvinder i Forsvaret. Er der egentligt noget bedre, end en kvinde i uniform? Ja, en mand, hvis man er til dem. Selv er jeg heteroseksuel.

Sommertur 2020.

Aktivitet rundt i landet via aktion-direkte.

Malede skilt og fik tilladelse fra kommunen og Politiet. Et skriftligt svar kom efter 16 timers demo og gav et møde med obersten . Det var et positivt møde, dog uden en skriftlig forklaring fra Veterancentret siden 2011. Intet fra møder, referater og eller lignede i deres fagblade? Håbede på i starten (2006-2009), at det kom til folket og ikke underlagt andre uden en åben debat. Deres monopoly, indspisthed, og tavshed, bringer ikke folkelig glæde. Én ting er at arbejde med forandring. Den store udfordring ligger fortsat i, at sikre selve forankringen. Forsvarets personalestyrelses Veterancenter udviser diktatur siden 2011. Se det som en lille loge i Forsvaret. Som snyder Forsvarets og andre veteraner.

Og lavede undervejs en artikel med Dagbladet.

Med små fejl blev det så til min første artikel for Veteranaktivisten.

Jyllandsposten nedsatte forbud ugen efter i Aarhus med to timer om dagen under lampen og lovede et falsk møde. Synes de skriver meget om frihed, og glemmer os siden en tegning.

Check selv gerne deres artikler. Intet siden en turban.

Selv med aktivitisk udenrigspolitik har FPS ikke skrevet noget. Forsvaret får ingen chance. Og dermed ikke lov til at tænke frit. Ny formand i forsvarsudvalget er Naser Khader. Som er tavs siden 2019. Med palæstinensisk og syrisk baggrund, burde han kende til diktatur, imens han blevet til diktator? Anyway, planen var også at sige davs til JP. Så satte skiltet, tog et billede, og kørte igen. Det er ikke strafbart.

Kommunerne undlader også et Veteranbord og andet de ikke vil udtale sig om. Ring eventuelt til din egen ´veterankommune´. Hedensted kommunen er en lille hyggelig by, som også nedsætter forbud. Det tænker man måske ikke, når man tænker en hyggelig lille by. Der er blevet skrevet til tyve kommuner og to har taget et møde om frihed og lighed. 10% kan man i dag ringe til.

Forsvarsministeriet og Ligestillingsministeriet.

Ligestilling er grundlæggende i demokratiet og en forudsætning for den enkeltes frihed og muligheder. Og gælder rundt i samfundet via den politiske debat. Når den salgstale er ovre, så burde befolkningen kunne stille spørgsmål om alt vedrørende hjemkomstforhold.

Ligestillingsministeriet for en demo til efteråret. Forsvarsministeriet og kommunerne forskelsbehandler os voldsomt og tager friheden i det civile fra os. Som altid gør tilstrækkelighed til en selvfølge siden 1948.

Selvom man skriver til de rigtige, for at undersøge om det er forskelsbehandling og diskriminering af veteraner, altså til ministeren for Miljø- og Fødevare, Ligestilling og noget fjerde, så sendes det alligevel tilbage til nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Studentermedhjælperen under Mogens Jensen har sendt spørgsmålet retur. Så må det være nemt med flere poster på samme tid som minister ude i det civlle, når chefen er ude.

Forsvarsministeriets fravær er en fest for udemokratiske kræfter ”Intet over, intet ved siden af og intet uden for staten.” blev praktiseret af Benito Mussolini. Og holdes som en klam hånd rundt om veteranerne og vores familier.

For mig er det lige til. Der siges intet til partierne, som har spurgt dem i 16-17 måneder igennem fem-seks år. Sorry to say, men det er selvbestaltet politik som er styrende dette sted. Ikke demokratiet. Så gerne mere åbenhed i Forsvarsministeriet siden min fødsel.

Dette rammer jo negativt statens tidligere ansatte, for at gøre det endnu mere paradoksalt. Begyndt at lege med kamera og mikrofon, så det kører før jul. Og derfor kunne det tænkes, at det har været ganske nemt for Forsvarsministeriet at skjule forskelsbehandling og diskriminering af fysiske sårede og psykiske syge siden 1948. Samt hvor og hvem er deres champion? Forsvarsministeren?

Ja, i et perfekt demokrati inde i mit hovedet burde hun også tage en dialog omkring lighed og ej Jeg skelner ikke imellem køn af forsvarsministre. Alle(2001-2020) har altid kunne tage en dialog om veteraner. Nu da det ikke er pænt at snakke om kvinders alder, siger nogen, så fylder hun kun fyrre til næste år. Og jeg er 51 år.