Køber Veterancentret sig til tavshed?

I don’t have a dream. Right now I´ve more than one.

Veterancentret betaler sig til tavshed siden åbningen i 2011. Det kan opleves hvert år på konferencerne “Viden om Veteraner” og Frivilligt Veteranforum. Tilbud betalt af Veterancentret og har generelt ingen national karakter, samt må ikke udfordrer Veterancentret. Så i år har jeg igen fået forbud med et Powerpoint indlæg.

Som udgangspunkt har partierne bedt Veterancentret om, at være åbne, rummelige og venlige. Med forbud i næste ti år, er disse konferencer en skamplet på demokratiet. Mere præsist er det dansk forsvarspolitik, som altid bestemt uden forsvaret bliver spurgt. Med hjemkomstforhold er lige modsat. Her bestemmer Veterancentret over veteraner og befolkning uden mulighed for bedre viden til os.

Vupti, endnu et år uden svar. Tyve tusinde ansatte får ingen chance.

Soldaterlegatet er på en delt fjerde-femte plads og jeg fik for første gang siden 2009 lov til et møde, Otto Mønsted Gade i København. De har sat sig på visse partier og frivillige bidrag. De brød sig om ét af tre emner efter ti års tavshed og de ville gerne kigge på en udligning og spørge sig frem. Det syntes jeg var positivt, og bad dem ringe til Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK).

Der er ikke tilgået svar siden den tidligere oberst for Veterancentret blev talskvinde for Forsvaret. Ligeledes nægter Forsvarsministeriet uden grund, et svar til partierne. Magt-eliten i Forsvaret, kig på FPS´s organisationsplan, belønnes ved udemokratisk adfærd.

Derfor må jeg ikke deltage igen i år og foreslår jeg nu også et Veteranbord. Fordi man ikke må snakke om de første emner efter mange år. Det kan ikke koste så meget. Og er til veteranaktører, som sættes sammen når utilfredshed adskiller dem.

Så parter kan finde ud af hvorfor danmark skal være bagud. Vores selvforståelse er et helt andet emne. Man kigger generelt på borgere. Og ser automatisk bort fra de udsendte, hvis meninger Veterancentret ikke ønsker kortlagt.

De kender mig fra tidligere veterankampe, med eller imod dem. Når jeg syntes de gjorde for lidt, så jeg sprang fra. Jeg sponsoreres ikke og ønsker det ikke. Så jeg kan ikke købes, ligesom andre vil.

Sandheden for mig har ikke én politisk farve. Mine farver er grøn, hvid, blå og sort. Måske har sandheden, slet ikke nogen politisk farve. Nu må vi se hvad som sker på Flyvestation Karup til april.

Fik jeg nævnt, at forsvaret betaler for møder og hjælp? Ja, og de er langt fra de eneste, som intet har sagt til befolkningen og fortsat gerne vil være på Veterancentrets liste. Så jeg forventer ikke noget, men håber på de lytter til information fra København.

Imens fortsætter jeg med Youtube-tanken og jeg mangler noget, fx. at skrive et program, dosmerseddel, sådan noget. Har fået/haft gamle møbler og prøver a la naturel, at gøre det lidt pænt og hyggeligt i kælderen. Det er dog lidt rough med tilfældigt inventar, men bedre end at sidde på gulvet. Sætter en bette blomst og te på bordet. Også kage. Man bør ikke gå ned på sukker og væske ved aktivitet.

Vi har et lille forsvar sammenlignet med. Veterancentret vurderer, at der er ca. op til flere tusinde med trauma. Langt de fleste skader er psykiske. Nogen har PTSD. Og andre har syntomer. De færreste har blødt, som staten har ´glemt`, og nægter at snakke om.

God jul og godt nytår 2019.

Jeg etablerer en “Observationspost” til sytten år frem. Møder og administration. Veteraner er en minoritet og befolkningen bør få fortalt, hvordan vi reelt behandles. Jeg mistede min frihed efter 90 dage som veteran. I dag er det kun 28 dage.

Og bliver behandlet af staten derfra, som en minoritet. Som minoritet rangerer vi lavt, da visse politiske spørgsmål bliver knægtet i årevis. Mine budskaber er uden et svar på tiltale fra partierne, forsvaret, fagbevægelsen, og organisationerne, som fortsat vil styrer midler og muligheder.

Man må ikke snakke frihed og lighed på steder, som betales af staten via partierne. Eller det er ikke tilladt efter ti år via partierne. Så hvis man aldrig har hørt noget, som veteran eller ej via mainstream, så er der altid som regel en årsag til det.

Veterancentret styrer også caféerne via Totalforsvaret. Som heller ikke må hjælpe befolkningen med frihed og lighed. Ifølge seneste oberstløjtnant uden en forklaring.

Der er brug for en “observationspost”. Så længe staten betaler og glemmer frihed til os. Kig fx. i fagblade de sidste ti år. Intet? Så op til jul har jeg nu samlet ind til en ny opgave. Og siger tak med hjælp til det.

På billedet ses første hug. Tiden står jo stille uden svar og jeg var fx. i kroatien to gange som minerydder. Derfor ser jeg slet ikke noget problem ved at sidde i balkanuniformen og snakke om “obstacles on the road” til veteranerne.

Den nyeste model er/bliver en nordisk uniform.

De største tabere igennem tid er de unge veteraner, ej tjenestemænd, som blødte. Der er stadigvæk ikke plads til ptsd i forsvaret, hvis man blødte for meget. Jo mere fysisk såret man var, jo mindre ptsd tillades. uden det også nævnes. Så man kan altså ikke få ptsd-godtgørelse, ved at miste begge arme og ben på en vejsidebombe.

Der er også forskel imellem veteraner, som ikke har blødt. Ringsted Kaserne siger desværre intet igennem tid. Med sine “frie” fonde og organisationer, Kun om de emner, de selv vælger. Da Videnscentret er så igen. kun om visse emner. Deres emner.

Der er brug for uvildige undersøgelser, de ikke tillader, om dem selv. Imens jeg elsker at mødes om emner befolkningen ikke må snakke om.

  • Veteraner bør få svar.
  • Tak for vores indsats.
  • God jul og Godt nytår.

HKKF – CS- HOD – HPRD – 2019.

Ressource svage og styret fra Holmens Kanal?

De militære fagforeninger og organisationer er på Forsvarets tømmerflåde. Dermed hedder tømmerflåden aldrig frihed og lighed.

Jeg lægger tit vægten på deres begrænsede ressourcer. Så hvis man aldrig har hørt om hvad der snakkes om, så er der altid en grund. Det er ikke kun Veterancentret, som undlader emner til os og sælger mindre end i udlandet. Et veteran institut er ultimativt. Nationen er tvunget til visse monologer via fagbladene. Så jeg skrev en pæn besked til dem alle. Min holdning til en skjulte agendaer er ganske lige til. Det gør mig altid aktiv.

Militære organisationer er altid bange for det, som er større end dem selv. Og det er fortsat ytringsfriheden. Heldigvis. Men fagbevægelsen er ikke de eneste, som laver flyverskjul. Siden tresserne har landets største veteranorganisation ikke nævnt noget.

Hvilket er noget paradoksalt, da de primært består af FN-veteraner, som er blevet snydt af staten, Cypern ca. (58/1). imens der kun er gået 31 år…. Og siger intet officielt, da Veterancentret via partierne betaler millioner for flag og tavshed til paraderne. Som veteranerne fx. skal klappe af, for at få deres medajler ude på kastellet.

Hovedbestyrelsen “skubbede” spørgsmålene mod Veterancentret og tillader fortsat ikke veteranerne workshos med emnerne. De vidste godt, at Veterancentret intet sagde til offenligheden i mange år. Som var derfor, jeg foreslog arbejdsgrupper, internt. Det er nødvendigt med frihed og lighed. Så vi kan få ens og optimal hjælp,

Centralforeningen for stampersonel – intet.

Hærens Konstabel og Korporalforening – Intet.

Hovedorganisationen for Personel af Reserven – intet.

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark – Til foråret måske.

Folketingets åbningstale 2019.

Veteranerne er ikke ansatte længere ud fra antallet?

Hun åbnede og snakkede om alt andet og havde en fest. Veteraner blev nævnt via et løft til de offentlige ansatte. Hvilket er nuværende ansatte veteraner. Det er kun 1/5 del af veteranerne.

Den 25. oktober 2019 var det 180 dage siden partierne bad om svar.

Imens er veterancentrets chef blevet forflyttet. Hvilket jeg finder positivt, da det er nødvendigt. Kanonføden stod forrest. Ikke endnu en oberst, som intet siger. Men også en verden, hvor tavshed med hjemkomstforhold desværre belønnes.

Der er oplysningspligt til partierne, skal man tro. Imens alle oberster med ansvar holder mund. Christiansborg og Veterancentret er vant til åben debat om kun visse emner. Ligesom de militære fagbevægelser. Deres emner kun. Så veteranerne har vel altid haft for brug for en uafhængig blog, for Oplysningstidens skyld.

Det var en periode i Europas historie 1690-1800. Begrebet “oplysning” hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke. Begrebet oplysning har siden oldtiden betydet både religiøst og filosofisk klarsyn.

Er Forsvaret udemokratisk og er Forsvarsministerens fravær et lovbrud på loven. Det synes jeg.

Forsvarsministeren burde tage ministerbesøg. Det er prøvet før, da Venstre nægtede soldaterne et center(2006). Søren Gade. En anden detalje er ansættelse af særlige rådgivere, som er eksploderet efter dette valg.

Før valget sagde partiet(soc.) klart flere gange og gav personlige rådgivere skylden for alt ondt. Efter folketingsvalget er nu godkendt tre gange flere end forrige regering. Forsvarsministerens nye særlige rådgiver er jurist med tre års erhvervserfaring. Der er ikke fremlagt noget om hun skulle være bedre end andre ansøgere og er så langt mere Forsvarsministerens kæledægge. Så hvis spørgsmål kommer for tæt på en minister, kan disse klandres, så ministerene går fri, og ansvaret ikke belaster regeringen.

Forsvarsministeriet må gerne bruge tid på en paragraf en dag. Måske ved befolkningen godt, at det ikke er kompetence eller mod, som nogensinde har styret forsvaret. Ingen rapporter, analyser eller debatter. Har Forsvarets ansatte hørt noget? Nej. Kig selv i Fagbladet ti år tilbage. Og stor forskel imellem frivilligt forum og forsvarets forum.

“Speakers Corner” (frivilligt) var uden spørgsmål og referat om deltagerne. Kun lytte? Det føltes som verbal voldtægt på Hyde Park. Svært for ledelsen, men jeg er hverken ansat eller Taliban. Jeg er veteran.

Forsvaret burde sende en delegation til Holland)NATO) og kigge på egne paragrafer?Der er jo ikke tale om – Det Arktiske Trekløver øst for Svalbard eller den Ruslands 102nd base med sin 3624th luftbase i Armenien. Det er Doorn i Holland vi snakker om. Som samler hjælpen til deres veteraner uden frihedens tag. Jeg møder gratis, klar og positiv. Kontaktperson?.

Med nuværende hastighed vil Veterancentret via Videnscentret, bruge tusinde år. Husk, der intet personligt er i min tekst. Da holdningen er den samme til forrige og nuværende oberster fra Veterancentret. Som intet siger til folket. Denne besked er fra Christiansborg i april 2019 og tidsrammen blev brudt før folketingsvalget 2019.

Dermed kan veteranerne ikke få et svar, fordi også nuværende regering nægter at sige noget til befolkningen siden april 2019. Så langt, er spørgsmålene aldrig nået før. Dermed noget øv, at statens rytteri kan fortsætte uden en forklaring til folket.

Sverige og Norge 2019.

Lidt musik til “if you don´t know, now you know”.

Tanken for mig tit er tilbud til mange på samme tid. Kursen blev sat og betalte selv. Først til Sverige syd for Stockholm, hvor en gammel ven brugte sin gamle Saab til et videre godt veteranformål.

Efter planlægning og besøg på Norrköping flyveplads, hvor den svenske Kammeratstøtte er tilknyttet, kørte vi senere mod Uppsala.

Uppsala Universitet Hospital.

Hospitalets area er ganske stort. – Veteranklinikken, (Byg. 10, etage 5).

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/veteranmottagningen/

Det er ikke et veteran institut vedrørende 24/7. Men til gengæld har man fri sind i Sverige og Holland. Man melder sig selv og smutter. I Danmark kaldes det “kuk kuk” afdelingen.

Den primære behandlingform er psykofarmaka til vi savler eller sover i Danmark. Sverige virker foran med mindre “tvang” og bedre hjælp.

Fik fem brochurer. Turen gik så mod Kongsvinger i Norge.

Kongsvinger Fæstningen.

En personlig holdning om den store nordiske krig(1700-1721). Mod stærkere artilleri i 1681 blev skansen senere til en fæstning. Byggeriet af fæstningen blev godkendt af kong Christian den 5, oktober 1681. Det har nok reddet Oslo flere gange.

Året var 1700. Tæppet går i København, man præsenteres, og den første aktør er den danske konge Frederik 4. Han virker sulten på arvefjenden Sverige. Opgøret var med kåbe og paryk. Sverige havde sat sig Østersøen og udgjorde en trussel for naboerne Danmark-Norge, Rusland og Polen-Sachsen.

Næste aktør træder nu ind på scenen er den unge svenske konge, Karl den 12. Han er 18 år gammel. Karl går i land med sin hær ved Humlebæk og angriber. England og Nederlandene bakker ham op. Ja, det er ikke glemt, og Frederik trækker sig ud af krigen. Som kostede ni års bod i statskassen. Englænderne og Nederlandene var tilfredse, og Karl 12. forlader uden glæde Sjælland. København kunne dengang have været blevet til en svensk provinsby sammen med Oslo.

Vi beskød “Svensken”, når deres konge ville indtage Norge.

Historien siger, ikke mange veje til Norge fra Sverige. For meget skov. Så fæstningen havde stor betydning og er området største attraktion. Hold på børn og hunde. Intet rækværk og langt ned.

Det norske veterancenter.

Bæreia er søen i Kongsviger kommune. Det danske Veterancenter, er ligesom noget andet. Hvis man har været forbi Ringsted kaserne.

Det har national karakter og prisen er på ca. 15.000 kroner for en forlænget weekend. Nede fra Danmark tur/retur er 20 times kørsel.

Vi valgte at slå telt op ved søen efter at have meldt ankomst ved håndsrækning. Stedet har en utrolig beligenhed.

Og har hjulpet de norske veteraner i over 70 år. De danske veteraner, som har besøgt stedet, siger der ingen trolde er.

Men så er der bævere, som fælder træer om natten, når man ligger i telt ved søen. Søen er rigt på dyreliv Opholdet var engang gratis og en håndsrækning til veteraner fra Skandinavien.

FFI.

Tre dage efter kørte vi mod FFI. Det norske forsvar har et institut i Kjeller ved Oslo. FFI har lavet 1000 rapporter om det norske forsvar. Men har intet om et Veteran Institut, frihed og lighed.

FFI er, hvad FFI ved, og må vide. Man bør kunne snakke om alle hjemkomstforhold til de udsendte. Også i Norge.

Jeg behøvede ikke at besøge “Senter for Stress og Traumepsykologi” i Oslo. Har på skrift, at de ikke vil hjælpe de norske veteraner, som afvises traumahjælp. De skrev ikke hvorfor og stedet er civilt.

Turen sluttede i Oslo via bussen til København. Synes hele turen var hyggelig og spændende. En ny måde, et sige hej til udlandets tilbud.

Forsvarsudvalget, april 2019.

Forsvarsministrene nægter folket en forklaring siden John. F. Kennedy. Veteranpolitik er fortsat en hjemkomst-junta.

Veterancentret betaler for organisationernes tavshed. Små tilbud har ingen national appel, som man altid skal klappe af, for at få penge til flere små ubetydelige tiltag. Ligeledes skal vi klappe af partierne, for at få vores medajler.

Sandheden er undladt og tavsheden kan opleves hvert til foråret på Forsvarets frivillige veteranforum. Små tilbud uden national appel, betalt af Veterancentret, så der klappes lystigt. Men så længe folket ikke må stilles spørgsmål og Veterancentret ikke skriver referat, så synes jeg, at “Spearkers Corner” burde have et nyt navn.

Vupti, så gik der endnu et år uden svar til befolkningen. Og tyve tusinde ansatte har ikke fået en chance med frihed og lighed. Veteranmarch og klapperi må man godt, også for dem som intet siger soldater og veteraner. Næste gang er 6. juni i Helsingør.

Jeg har spurgt om fremlæggelse på Veteranforummet 2020 via et Powerpoint-oplæg. Der er ikke tilgået svar og den tidligere oberst for Veterancentret, er blevet talskvinde for Forsvaret. Tavshed belønnes hos udemokratiske organisationer, og en femte oberst, skal nu klappes ind. I historisk perspektiv, er nyt blod til maskinen, ej nogen garanti for et svar til befolkningen.

Veterankonferencen 2019.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Veterankonferencen-2019.-1024x768.png
Små spæde skridt for frihed og lighed. 3. april 2019 ved Vejle.

Veterankonferencen gav otte minutters monolog. Der blev klappet, jeg mødte veteraner og havde en dejlig dag. Speakers Corner var ikke et Veteranbord, som samler til dialog. Det var uden tilladte spørgsmål og referat til deltagerne. Og ingen rapport i hånden til mig. Fire dage senere blev jeg indkaldt på Christiansborg og fik det sendt videre til Forsvarsministeriet, nu med partierne i ryggen.

Jeg gjorde det, fordi veteraner har min respekt. Og fordi, ifølge loven, at jeg ikke har ansvaret over os. Veterankonferencen er kontrol med tvivlsomme projekter op til fire tusinde kroner i timen per behandling. Det koster 3000 kroner i Holland med seks tilbud i døgnet på et institut. Forsvarsministrene forholder sig ikke til forskellen overfor sine ansatte. Holdninger er få, uden rapporter, sammenligninger eller analyser mrf emnerne. Bør man tro, at fordi Danmark har et Institut for Menneskerettigheder, så gælder det veteranerne? Nej, fordi staten via Veterancentret knægter veteranerne. Og instituttet intet siger. Så noget spøjst med de der menneskerettigheder, imens advokater og behandlere skal tjene formuer på os. Og de alle ville sige, selvfølgelig har i dette, uden at sige hvordan og hvorledes til mig.

Så jeg vil håbe Forsvaret snart igen finder en ny Oberst til opgaven. Veterancentret, som styres af Forsvarets ledelse sidder tungt på kun at mene. Det var også dem som besluttede, at Speakers Corner, og ideen med frihed, blev reducerede til at voldtage Hyde Park og snyde os. Det burde hun chefen have vist på forhånd. Ligesom tidligere chef i 2017. Ligger Danmark sidst i Skandinavien siden John F. Kennedy? yes, so why not go and try to reach the Moon.

Veteran Institut 2000-2019.

Frihed – Veteran Institut.

   Prisen er 3000 kroner om dagen. Instituttet er civilt og uafhængigt. En komparativ undersøgelse mangler efter ti år. Med et institut behøver veteranerne ikke løbe fra Herodes til Pilatus efter hjælp/behandling. Det koster 100.000 kroner tur/retur pr. måned. Kommunerne betaler allerede for misbrug og alkohol afvænning. På instituttet kan vi modtage professionel og frivillig hjælp med op til seks tilbud om dagen.

   Til forskel fra et hospital eller ambulatorium, så er vi ikke indlagt eller nedlagt på medicin, og veteranen kan altid forlade stedet efter eget ønske før opholdet stopper. Vi er ikke anbragt og deltager frivilligt. Psykologtjenesten må have et problem. Ingen veteran med diagnose er blevet kureret i Danmark ved hjælp af kognitiv psykologi, mindfulness, hop, spring, cykle, løb, kropsterapi eller boldspil siden 1948. Om hospitalsvæsnet har et ønske om at kurerer os, finder jeg ikke sandsynligt ved ingen veteran endnu er blevet kureret. Tænk, hvis tyve procent ikke var blevet syge?

Min vurdering er, at staten alene kunne have sparet 800.000.000 kroner via erstatningerne op til nu, imens kommunerne yderligere har sine udgifter til tid og evighed. Plus også, at veteranerne kunne have været på arbejdsmarkedet og ikke været socialt så meget belastet ved (skilsmisser/sygdom). Instituttets presse, jura og anden tjenster, kan informerer befolkningen med undersøgelser og andet. Og hvorfor vi ikke outsourser til det civile ved ingen. Udlandet er langt foran Danmark på flere ounkter, og det gør altid ondt i mit hjerte.

Telephone: 088 334 0050
E-mail: info@veteraneninstituut.nl

https://www.veteraneninstituut.nl/

Second to None 1948-2019.

Der eksisterer ingen krigsveteraner. Derfor er hedder det ikke – et krigsveterankort. Vi er betegnet som veteraner siden 1948. Derfor hedder jeg heller ikke – krigsveteran. Selvom jeg er syet med to hundrede sting og overlevede et slagterhus, imens mine kollegaer blev slået ihjel uden at måtte skyde tilbage, da lejren blev beskudt.

“Operation Bøllebank”, bør ses som en undtagelse, som aldrig fik nogen indvirkning, imens forsvaret solgte sig på, at vi “bare” kunne ved udsendelse. Synes det var fint, at de bosniske serbere fik smæk, da de havde skud efter flere nationer med chikaneskydning. Men vi måtte ikke skyde igen oppe i Kroatien.

Velkommen.

Frihed og lighed til de udsendte og pårørende.

Siden 2001 har jeg lavet lidt af hvert vedrørende hjemkomstforhold.

1991 – Værnepligt – Sjællandske Ingeniørregiment.

1992 – FN – Kroatien Hold 2.

1995 – FN – Kroatien Hold 8.

1996 – Overkonstabel af 1. grad.

1998 – Førtidspensionist pga. tilskadekomst i 1995.

2001 – Kammeratstøtten – Aktivitetsudvalget.

2003 – Kammeratstøtten – Informationsudvalget.

2005 – Kammeratstøtten – Observatørstatus.

2006 – Støttecenter – Bestyrelse.

2009 – Veteran Partiet – Bestyrelse.

2013 – Demokraterne – Forsvarsordfører.

2014 – Veteranvagten – Bestyrelse.

2019 – ? – Veteranaktivisten.

———————————————————————————————————

Med venlig hilsen

Jimmy Bartholdy Heüser, Sankt Knuds Vej 15, 2 tv, 1903 Frederiksberg.

Tlf. 5080 6900. veteranaktivisten@gmail.com, veteranaktivisten.dk