Statsministeriet 2020.

Sit-in demonstration ved Statsministeriets bagindgang blev kun til to dage. Kommunen og Politiet gav deres tilladelser. På deputationen i Forsvarsudvalget sagde partierne, indirekte, at Forsvarsministeriet ikke havde informeret Forsvarsudvalget i ni år.

Der har intet været i Forsvarets nyheder, efter Statsminsterieren har udtalt sig. Hvilket man kunne mene er en nyhed, når en statsminister siger, at veteranpolitikken er forfejlet på en flagdag. På mindre end to døgn fik jeg svar. Bolden er fortsat hos Forsvarsministeriet. Hvilket Statsministeriet og Ligestillingsministeriet mener. Vi ved jo allerede, at FPS med sit Veterancenter intet har fortalt til partierne. Og 99.23% af samtlige ansatte i Forsvaret igennem ti år, automatisk er bremset af FPS. De 0.77% bliver sat til mindre end må ikke vide om. Vi har fået en opgave…ja, det fremgår her, og har desværre fået en kollosal konsekvens på diskriminerings-fronten pga. tavshed i et uperfekt system, aber doch…. Og ny chef for Veterancentret i år, som FPS sender alt til uden svar tilbage. Skål. Obersterne har ikke meldt ud, så FPS har ingen ansatte med viden på Veterancentret efter ni år.

Håber på et nyt goddag i januar. Gerne nu med et politisk signal i ryggen. Føler det er i orden at lave Spørge Jørgen. Og få sat Jørgen til at lave noget, imens de har tommelfingren i et mørkt hul. Man har tabt, glemt eller undladt alle farver af baretter, kasketter, hjelme, osv. pt. på flere trauma-fronter. Fysiske skader blev tabt først, og siden hen snakket PTSD i ti år. De har, som regel, ikke blødt og automatisk flest af. Men jeg ser det ikke som en undskyldning, ved altid at være ligeglade. Man finder ej artikler om emnet, udover fra mig i Ringsted Dagblad(2020)? Tag et gratis info-møde.

Nyheder har samme ejerskab samt den militære fagbevægelse er købt? Fedt foredrag, i så fald. Man styres af langt færre hænder, som skiftevis ruller de samme historier frem og tilbage. Det gør samfundet.

Det gør Forsvaret også via penge i mindst tyve år. Forsvarets frivillige liste, er jeg nu kommet på siden 3. april 2019. En A4 side, er blevet til et afsnit, mente man. Synes selvfølgelig også, at de bør tage et møde og prøve at forstå, at jeg ikke stopper med eller uden deres nærhed. Det har Forsvaret selv lært alle. Noget med små skridt, ogmåske goddag en dag. Jeg er fortsat veteranaktør og været det siden 2001.

Et gammelt ordsprog siger, at sandheden er krigens første offer. Hvem afgør, hvad der fakta, og hvad der er fake news. Hov, var det 65 milliarder til kampfly, og ingen åben debat omkring hjemkomstforhold?

På spørgsmål som går tilbage til 1948. Landets største organisation, repræsenterer 1/20 af alle udsendte og siger intet siden 1968. På Landsmødet var jeg en af de yngste på 51 år. Jeg har forsøgt i fire år, at efterkomme Københavns ønske om svar fra Landsledelsen. Som undlod alt under eventuelt. Staten og FN. Noget styrer nogen og alle.

Jeg etablerer en oversigt i januar. Den viser hvem som er betalt og intet siger i pressen om muligheder samt vores erstatninger siden 1948. Systemet nægter at snakke fortid, nutid og fremtid med os. Som regel opsat, for mig, uden indbydelser på, deraf, deres konferencer. En evig cyklus….at være underlagt statens tavshedpolitik.

Forsvarsudvalget 2020.

De nægtede at sige meget og stillede ingen spørgsmål. Men et svar fik jeg. At Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Veterancentret intet har sagt til befolkningen med sine betalte venner fra Veteranpuljen i ti år. Ingen har sagt noget. Statsministeren har sagt sit. Efter mine headfront rundt i landet. Hun har ganske ret, om man bryder sig om Soc. eller ej. Det er udlandet, og staten (FAEK), som siger det. Uden at de må. Der er ingen samlet rapport til befolkningen, som viser en oversigt siden 1948 med døde og skadede veteraner. Fokus har været på PTSD i ti år. Kun brudstykker. De veteraner som ligger i denne ´deadzone´er er væk fra arkivet. Få er tilbage, gamle og glemte. Så min historik er også væk, som balkanveteran om ca. 30 år.

https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-09-05-14-00

At være reaktionær er at være modstander af progressivismen, samt de sociale og politiske forandringer, siden Oplysningstiden. Oprindeligt var en reaktionær en modstander af den Franske Revolution, samt principperne bag og de efterfølgende blodsudgydelser.

Så lidt sax, imens vi afventer Godot. Fra Holland i 1969 og spillede trommer i en alder af fem, Sprang over til soprano/alto saxofon som seks årig og udgav sit første nummer som syv årig. Spillet med Dave Stewart, Madonna, Prince, Pink Floyd og har vundet en Grammy.

En muligvis tiende ting var, at veteranernes vilkår på dagen blev skubbet om i rækken udenom pressen. Dagen var tildelt skandalen i (FE). Det er mere vigtigt, end at staten har syltet os i en menneskealder, Man kan have egen mening om dette, samt der er 364 dage ekstra om året, hvor de siger de altid har travlt. Hvad er et samråd? Se om i kan finde jeres ordførere, som intet siger til befolkningen.

Partierne har ikke overblik med samtidig op til tolv ordførerposter. Eller med bare én. Så ingen kan se sig fri. Ej heller et parti i opposition til nuværende regering. Derudover blev jeg streamet til andres behov. Hvem det var, fik jeg ikke fortalt. Tavse politiske banditter, kommer både i kjoler og habitter. Staten har egen presse og TV. Så kan jeg vel også selv lave mine nyheder og sandheder, med reference, imens jeg ikke svigter flaget.

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/FOU/kalender/50364/samraad.htm

Efterårets veteranforhandlinger siger nok noget mere end intet, og partierne er igen blevet informeret før det kommer er vel også positivt.

Flagdag 5. sep. 2020 kl. 14:00.

Tak til de udsendte, hvor end vi har været.

Normalt havde jeg ventet pæne ord, uden hjælp senere. Men i år skete der noget uventet. Tak til Mette og Trine. Nyheder fra Flagdagen. Find 1.18 minutter inde i udsendelsen.

https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-09-05-14-00

Positivt, at Statsministeren siger Veteranpolitikken har fejl siden 2010. På en måde, startede staten selv balladen rundt i landet. Og ingen lov er blevet brudt, som jeg kender til. Hvor vagter har været, blev der drukket kaffe/te og spist boller. Ser mig som en rolig og aktiv veteranfætter med ´Manden på gulvet´. Jeg ønskede tidligt i sagaen svar. Soldaten har aldrig noget at sige, og er statens endegyldige pisk. Vi har ikke samme værdi, som uddannelse, børnepasning, plejehjem, energi, fædsel, kultur, osv. Ok, synes jeg, at dø før folket. Vi vidste bare ikke, at Forsvaretschefer var ligeglade med vores kollegaer. Igennem flere årtier forud. Og senere selv fandt ud af det på den hårde måde.

Christiansborg Slot?.

Fyldt med ansigtløse jakkesæt og tilfældige gode trunter ind og ud, som en monotont arbejdsrytme. Ikke som Danmarks forsvar, fordi der kan man jo blive beskidt, blodig og dø. Troy ligger foran os nu. Så jeg har spurgt Forsvarsudvalget. Alt hvad som var forinden, er blevet frigjort, da herskerne ingen svar havde. Så der faldt ikke så meget som én dråbe blod herfra. Man kan mene, at dem som vinder uden det koster blod, er de bedste generaler.

Elitens ´Hær´ på Holmens Kanal, var i forvejen svækket af politisk mistillid. Hverken viden eller champion kom ud til Achilles. Og mistede deres deres hovmod på en true blod veteran. Pressen havde slået hårdt igennem byens mure i mange måneder med straf, korruption, whisleblower, vennetjenster. Og prikken over dem alle.

Blowjobs til departementschefen for 75.000 kroner ekstra i løn til kæresten. Det var lige hårdt nok. Så vidste godt på forhånd de var svækket, angående moral. Imens, havde pressen glemt veteranerne, fordi de lugtede mere blod på ansatte i Forsvaret. Nok til, at Trine har måtte beklage mange gange for alt muligt.

Politiet og kommunens tilladelser lå foran byporten. Svinestalden, og det politiske griseri de havde gang i, blev jeg heldigvis ikke smittet med og rettede henvendelse til Ligestillingsministeren. Som sendte svineriet tilbage til grisestien. Med beskeden om, at tidligere arbejdsgiver, skal kigge på, om man selv har været et røvhul. Så de står til hundrede procents frifindelse, er et stærkt bud på tooghalvvejs år. I anden omgang må det super nemt, at være Ligestillingsminister. Eliten dømmer ikke sig selv i veteranspørgsmål. Så andre kan feje det under gulvtæppet ligesom nuværende. Befolkningen må ikke informeres af Forsvarsministeriet, som skjult bestemmer alt, ved at undlade information?

Jeg har bedt dem at komme på listen over frivillige veteranaktører 2021. Alene fordi jeg ikke må siden april 2019. Så behandles af Veterancentret(Forsvarsministeriet), som en Bad Boy uden en statslig grund? Veteranaktivisten har aldrig været registreret. Fik otte minutter med mikrofon, så de sprang i flyverskjul i 2019. Find selv historien her på bloggen. Og Veteranvagten står der stadigvæk. Selvom det lukkede ned i 2018. Så har foreslået dem en pose med alger, svampe og bakterier. Hvilket er hvad hjemkomst-snegle lever af.

https://www.youtube.com/watch?v=rf1NZZoublA

Veteranaktivisten gav 2.000 kroner til en mindesten i Frederikssund. Jeg var udsendt første gang med den ansvarlige for projektet. Han står i midten.

Was ist hier los?

Straf? Sehr gern.

At leve videre, svigte og smæske sig på fædrelandet, er altid muligt i toppen af pyraminden. Når deres medarbejdere ikke er vågne, eller ikke bliver hørt. Og skulle de blive hørt, så er det for syns skyld. Ytringsfrihed, som ikke ansat, gør ikke én til Whistleblower. Det kræver en ansættelse. Så hvem er det tilladt, er man aftrådt. Ingen. Hvordan gør man i Tyskland, når staten fravælger demokratiet. Hvad lærte de af krigen, som blev i Danmark. Grimme sager om nepotisme, korruption, og aftræden til fed stilling vælter ud af skabet. Og glemt kanonføden med vilje? De bestemmer i eget hus. Ligesom her, som både chef og slave. Men jeg snyder ikke flaget. Et grimt signal Hærstaben, Forsvarsministeriet og efterretningen har vist i 2020. Så fortæl mig ikke om statslig moral i en verden med propaganda. Pyramiden belønner altid toppen og straffer bunden. Veteraner sendes på kryds og tværs for at nakke hinanden. Crazy. Her er en tysk måde et sige det på. Og hvad gør tyskerne for deres veteraner? Ich möchte wissen.

I Tyskland kaldes det for gejstlig fascisme, når eliten gemmer sig. Bag Politiet, tradioner, og en historie på forkerte opfattelser.. Man er bange for, at Tyskland vågner igen, så de er lidt fobiske med Bundeswehr. Det tyske ´volk´ har ligeledes sendt ud. Først i de senere år siden krigen, har de måtte bruge soldater. Ellers har det været af humanitær karakter.

Efter kig på Skandinaviens og Hollands veterantilbud, så kigger jeg i 2021 syd på, coronaen kan blive et problem, derfor tysk tema i dag. ´Tysken´ er heller ikke informeret. Tag gerne møder og bring Frihed og Lighed ligeledes. Så goddag til de tyske svende – BND, BFV, MAD, LFV, BSI, ZNBW und Zentralstelle für Information und Kommunikation der Bundespolizei. De er også velkommen til at ringe eller skrive. Ingen grund til forhør eller spionage. Fordi man anfægter systemers perfekthed. Ring og spørg, om jeg magter det. Samme information. Hvis ikke, så afhent mig eller afvent. Ligesom her til lands.

Benötigen Sie mich oder können Sie es selbst tun?

Så vil gerne blive klogere på deutschland. Tror ikke det er farligt og måske gavner det veteranerne på et længere mere strategisk niveau. Fx. i EU. Selvom jeg synes det er langt væk. Taktik ude i terrænet er jo mere, kill the bastards. Who ever they´re. Og på tysk – Tod bringen wir.

Man bør komme videre efter to tusinde år med andres demokrati. Tid via tavshed, og staten vinder ikke terræn. Ligeledes gør veteranerne heller ikke. Og yderligere, så kan systemer virke fint, indtil man slagter noget, som er vigtigere end sig selv. Så når verden ikke kun er god, så behøves en lille glad tysk dansemus, til at holde dampen oppe.

Der er bold, bajere, kvinder, musik, køretøjer, kampvogne og perfektion. Så det skal sgu nok blive hyggeligt, imens jeg indhenter information.

Demokratiet, Grundloven, Ytringsfrihed og andet positivt.

Skuffet ved andre smager hykleri og vildledningens kunst med dem vi skal stole på uden spørgsmål og gå i døden for. Få individer baserer deres informationer på eget fravær og giver fake-news til staten.

Som nu fx. sælges via tavse tidligere oberster og andre med kun visse veteran-emner. Nu endda på special-tv til folket. Så bare ring søde journalist, når i med Veteranpolitikken eller Folk & Sikkerhed tilader andet end jer selv. Jeg er ikke betalt til kun og betaler selv.

Sort er en farve hjernen registrerer ved den ser en genstand, som ikke sender lys ind i øjet. Sort er “fravær af lys” og regnes ikke som en farve. Og mangler selv ét.

Hardcore propaganda?

Det er mere klart her, at få bestemmer. Når militæret er tilrådighed efter eget behag og udsagn. Da jeg ingen farve har, så burde jeg også finde Stalin frem. Men Tyskland lavede nok de fedeste uniformer dengang . Lidt om Ferdinand , søn af Heinrich og Luise.

https://da.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss_(person)

Nordkorea wins denne gang. Det ligner romerske cohorts med isenkram. Militærparader har altid været noget spændende noget. Nationer har fra tidlig tid kigget på hinanden. Om man havde overset noget. Ser cheferne oplagt ud, i sen alder, har de fået ny kone eller vedhæng på brystet. Og ikke mindst, hva´ søren var det lige, som lige kørte forbi dér. Før man slog ihjel eller startede konflikter. Germanerne kunne ikke knægtes. Augustus udtalte, hvor blev mine legioner af…

Begge departementschefer under både Blå og Rød regeringer har været tavse til partierne vedrørende veteranerne. Som desværre er tendens siden 1948. Tarveligt og ingen straf til dem i toppen. Min holdning er fortsat bekymrende og noget bør gøres for os.

Ansvarlige cykler rundt uden flaget i hånd på fede aftrædelser og glemsomhed. Og samtidig ikke må anfægtes med diplomatisk immunitet. Tænk hvis jeg kunne få et interview i Berlin. Om han husker spørgsmål fra partierne. Så Veteranpolitikken ikke blev en kort opfordring fra nuværende Statsminister. Undladelser dengang, skubber stadig hjælpen ud i mørket. Imens ansvarlige er aftrådt eller står anklaget for andet. Og de store aviser igen, lige glemte veteranerne i al den sur dej med Forsvarsministeriet i 2020. pt. KL tager udgangspunkt i kommunernes interesser, siger de. Det gør de ved at bidrage med sparsom information og rådgivning til veterankoordinatorerne rundt i landet. Deres fire hundrede medarbejdere, må ikke informeres om frihed og lighed. Måske endnu en grund. Denne bygning, er ikke KL´s hovedsæde.

Andre som også bruger alle danskere som de vil er NSA. Sikke da en sammenligning. Men nu når den er oppe, så… Og alligevel. Det der med det principielle og moralske i, samt en underskrift, før man lader sig ansætte i så vigtig en stilling. Man burde vide, at det er for Danmark. Jeg gik i kælderen og fandt en gammel avis, som jeg netop havde købt for ti år siden. Clickbait, på dansk : Klik-madding.

https://www.facebook.com/michael.schoet/videos/3346042488789878/

Og ikke for andre end. Den slags kaldte man for landsforræderi, da jeg var lille, sagde min mor ´Puha slem knægt. Ligesom at tage fra de rige. Du kommer lang tid i fængsel. Tænkte det lød farligt og væmmeligt uden min mors kødgryde og fødselsdage. Så løb ned og spillede fodbold på beton. kravlede på tage, sloges og skød med kramper. Vores område, ikke andres. Det måtte vi så godt. Bare ikke nogen vidste det… Derudover, har USA også svigtet deres veteraner igennem mange konflikter. Same problemer i større mængder. England har jeg besøgt fire gange omkring deres veteraner.

Nu må se hvad toppen mener om sig selv. Er straffen pludselig anderledes, fordi det ´kun´ var USA på højste niveau. Bør man sidde tilbage og tænke, det var så heldigvis ikke GRU eller FSB. Men i princippet, så er det vel ligemeget. Toppen bør sende et klart signal. Hvad straffer vi i forvejen islam-krigere med? Imens andre sagde det tidligt. Jamen, vi skal bruge efteretninger i Afghanistan? Hvornår har vi sidst været i kamp i Afghanistan? Der er tolker og rådgivere i dag. Ikke soldater i kamp. Det er de afghaniske styrker, som slår Taliban ihjel i snart syv år, som vesten gemmer sig bag. I 2019 mistede USA 86 veteraner. Den afghanske hær mistede 30.000.

https://da.wikipedia.org/wiki/Echelon_(netv%C3%A6rk)

Ergo, straf, sehr gern. Til dem som svigter vores land, og sine veteraner.

Veteranaktivisme.

For mig er det en livsstil med aktioner og veteranaktivitet(2001-2020). Ikke kun til hurtige veteran put på en beværtning. Behøver ikke medlemmer til at sige, hvad staten og udlandet selv siger. Har i hørt om en veteranrekord, på tre år, hver sjette dag med i fire timer foran Christiansborg. Aktivister kan være hardcore og jeg kender ikke veteraner på mit niveau i fjorten år. Skriv gerne, hvis man kender nogen som er i nærheden af. Samtaler med veteraner sker automatisk siden foråret i min kælder på Frederiksberg. Der er plads til fire-fem personer i timen. Besøg hos veteraner i blevet gjort i flere år og fortsætter.

John Wick – Fortis Fortuna Adiuvat – Heldet favoriserer de dristige.

Kan man uden penge flytte kommune. Må en veteran anfægte Forsvarsministeriet og staten for diskrimination siden 1948. Skriv gerne til mig, hvis man mener at være veteranaktivist. Har i fx. klaret to dage i jeres kommune eller vil i gerne forsøge en dag? Tør i lege med håndslag, sætninger, grafik, statistik baseret på andet end kun?

Stavnsbåndet kom i 1733 under Christian(6) enevældige regering efter ønske fra godsejere og militær. Så han får ikke noget punktum herfra. Det bandt mænd mellem 6 og 36 år til at blive boende. Hvilket var hovedparten af livet, da levealderen var kort.

Også menes det nu fra Veterancentret, at jeg har udvist diskriminering imod deres tidligere chef. Kom glad. Skulle jeg fortælle om alle mine uheld med kvindelige officerer eller politikere igennem tyve år, så har jeg har været heldig og uheldig. Samt været en god dreng. Imens de selv har diskriminineret veteranerne uden at fatte hat.

Nogen kvinder spreder ben, og andre gør ikke. Og jeg spørger aldrig. Samt skulle jeg blive spurgt, hvad jeg synes med kvinder i det danske forsvar, så er min datter måske på vej. Og jeg har sagt nej. Synes det er nok, at farmand var forbi og det sagde boom. Det ville hun så alligevel. Æble, træ, stamme, stædighed. Hvor kommer det mon fra?…

Da jeg var i hendes alder sagde min mor, at jeg burde blive håndværker, eller noget indenfor kommunen. Jeg foreslog min datter GHR, fordi familien hænger på officersgangen. Tænkte det måske ville hjælpe hende med et efternavn, som havde ansvaret over dronningens heste. Først vil hun i gymnasiet og har valgt sig en ny kæreste.

Hvad synes jeg så danske kvinder eller mænd i uniform? De er ikke med i denne video. Det er med vilje producenten undlod. Fordi ellers havde verden set, at vi har verdens lækreste. Og nogen kvinder tænder bare hurtigere på badboys. Fordi vi tør sige fra overfor dem og andre.

Ligesom visse mænd tænder på kæmpe store svedige bryster svøbt i læder og tæv med en taktstok til militærmarch. Efter de er blevet kørt igennem en urin-slæde. Håber heller ikke, at jeg diskrimerer dem.

Veterancentret undlader og en samtale nægtes. Ved tavshed i tre år, havde forsvarets talskvinde følt diskriminering via sin stilling i 2020. Ikke at jeg fik fortalt hvad jeg skulle have sagt. Men muligvis været grov ved dette veteran-paradoks. Og det skulle ellers være ok, at kalde en veteran skildpadde, for en veteran skildpadde. Måske skulle jeg bare have sagt tak. Fordi hun også var en grund til at starte Veteranaktivisten. Bortset fra, at jeg ikke gør dette af glæde, men af sorg og bekymring i mange år. Min funktion er at påvise tavshed. Også i Forsvaret, selvom en eller tre føler sig stødt. Vi har smukke kvinder i Forsvaret. Er der egentligt noget bedre, end en kvinde i uniform? Ja, en mand, hvis man er til dem. Selv er jeg heteroseksuel.

Sommertur 2020.

Aktivitet rundt i landet via aktion-direkte.

Malede skilt og fik tilladelse fra kommunen og Politiet. Et skriftligt svar kom efter 16 timers demo og gav et møde med obersten . Det var et positivt møde, dog uden en skriftlig forklaring fra Veterancentret siden 2011. Intet fra møder, referater og eller lignede i deres fagblade? Håbede på i starten (2006-2009), at det kom til folket og ikke underlagt andre uden en åben debat. Deres monopoly, indspisthed, og tavshed, bringer ikke folkelig glæde. Én ting er at arbejde med forandring. Den store udfordring ligger fortsat i, at sikre selve forankringen. Forsvarets personalestyrelses Veterancenter udviser diktatur siden 2011. Se det som en lille loge i Forsvaret. Som snyder Forsvarets og andre veteraner.

Og lavede undervejs en artikel med Dagbladet.

Med små fejl blev det så til min første artikel for Veteranaktivisten.

Jyllandsposten nedsatte forbud ugen efter i Aarhus med to timer om dagen under lampen og lovede et falsk møde. Synes de skriver meget om frihed, og glemmer os siden en tegning.

Check selv gerne deres artikler. Intet siden en turban.

Selv med aktivitisk udenrigspolitik har FPS ikke skrevet noget. Forsvaret får ingen chance. Og dermed ikke lov til at tænke frit. Ny formand i forsvarsudvalget er Naser Khader. Som er tavs siden 2019. Med palæstinensisk og syrisk baggrund, burde han kende til diktatur, imens han blevet til diktator? Anyway, planen var også at sige davs til JP. Så satte skiltet, tog et billede, og kørte igen. Det er ikke strafbart.

Kommunerne undlader også et Veteranbord og andet de ikke vil udtale sig om. Ring eventuelt til din egen ´veterankommune´. Hedensted kommunen er en lille hyggelig by, som også nedsætter forbud. Det tænker man måske ikke, når man tænker en hyggelig lille by. Der er blevet skrevet til tyve kommuner og to har taget et møde om frihed og lighed. 10% kan man i dag ringe til.

Forsvarsministeriet og Ligestillingsministeriet.

Ligestilling er grundlæggende i demokratiet og en forudsætning for den enkeltes frihed og muligheder. Og gælder rundt i samfundet via den politiske debat. Når den salgstale er ovre, så burde befolkningen kunne stille spørgsmål om alt vedrørende hjemkomstforhold.

Ligestillingsministeriet for en demo til efteråret. Forsvarsministeriet og kommunerne forskelsbehandler os voldsomt og tager friheden i det civile fra os. Som altid gør tilstrækkelighed til en selvfølge siden 1948.

Selvom man skriver til de rigtige, for at undersøge om det er forskelsbehandling og diskriminering af veteraner, altså til ministeren for Miljø- og Fødevare, Ligestilling og noget fjerde, så sendes det alligevel tilbage til nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Studentermedhjælperen under Mogens Jensen har sendt spørgsmålet retur. Så må det være nemt med flere poster på samme tid som minister ude i det civlle, når chefen er ude.

Forsvarsministeriets fravær er en fest for udemokratiske kræfter ”Intet over, intet ved siden af og intet uden for staten.” blev praktiseret af Benito Mussolini. Og holdes som en klam hånd rundt om veteranerne og vores familier.

For mig er det lige til. Der siges intet til partierne, som har spurgt dem i 16-17 måneder igennem fem-seks år. Sorry to say, men det er selvbestaltet politik som er styrende dette sted. Ikke demokratiet. Så gerne mere åbenhed i Forsvarsministeriet siden min fødsel.

Dette rammer jo negativt statens tidligere ansatte, for at gøre det endnu mere paradoksalt. Begyndt at lege med kamera og mikrofon, så det kører før jul. Og derfor kunne det tænkes, at det har været ganske nemt for Forsvarsministeriet at skjule forskelsbehandling og diskriminering af fysiske sårede og psykiske syge siden 1948. Samt hvor og hvem er deres champion? Forsvarsministeren?

Ja, i et perfekt demokrati inde i mit hovedet burde hun også tage en dialog omkring lighed og ej Jeg skelner ikke imellem køn af forsvarsministre. Alle(2001-2020) har altid kunne tage en dialog om veteraner. Nu da det ikke er pænt at snakke om kvinders alder, siger nogen, så fylder hun kun fyrre til næste år. Og jeg er 51 år.

Køber Veterancentret sig til tavshed?

I don’t have a dream. Right now I´ve more than one.

Veterancentret betaler sig til tavshed siden åbningen i 2011. Det kan opleves hvert år på konferencerne “Viden om Veteraner” og Frivilligt Veteranforum. Tilbud betalt af Veterancentret og har generelt ingen national karakter, samt må ikke udfordrer Veterancentret. Så i år har jeg igen fået forbud med et Powerpoint indlæg.

Som udgangspunkt har partierne bedt Veterancentret om, at være åbne, rummelige og venlige. Med forbud i næste ti år, er disse konferencer en skamplet på demokratiet. Mere præsist er det dansk forsvarspolitik, som altid bestemt uden forsvaret bliver spurgt. Med hjemkomstforhold er lige modsat. Her bestemmer Veterancentret over veteraner og befolkning uden mulighed for bedre viden til os.

Vupti, endnu et år uden svar. Tyve tusinde ansatte får ingen chance.

Soldaterlegatet er på en delt fjerde-femte plads og jeg fik for første gang siden 2009 lov til et møde, Otto Mønsted Gade i København. De har sat sig på visse partier og frivillige bidrag. De brød sig om ét af tre emner efter ti års tavshed og de ville gerne kigge på en udligning og spørge sig frem. Det syntes jeg var positivt, og bad dem ringe til Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK).

Der er ikke tilgået svar siden den tidligere oberst for Veterancentret blev talskvinde for Forsvaret. Ligeledes nægter Forsvarsministeriet uden grund, et svar til partierne. Magt-eliten i Forsvaret, kig på FPS´s organisationsplan, belønnes ved udemokratisk adfærd.

Derfor må jeg ikke deltage igen i år og foreslår jeg nu også et Veteranbord. Fordi man ikke må snakke om de første emner efter mange år. Det kan ikke koste så meget. Og er til veteranaktører, som sættes sammen når utilfredshed adskiller dem.

Så parter kan finde ud af hvorfor danmark skal være bagud. Vores selvforståelse er et helt andet emne. Man kigger generelt på borgere. Og ser automatisk bort fra de udsendte, hvis meninger Veterancentret ikke ønsker kortlagt.

De kender mig fra tidligere veterankampe, med eller imod dem. Når jeg syntes de gjorde for lidt, så jeg sprang fra. Jeg sponsoreres ikke og ønsker det ikke. Så jeg kan ikke købes, ligesom andre vil.

Sandheden for mig har ikke én politisk farve. Mine farver er grøn, hvid, blå og sort. Måske har sandheden, slet ikke nogen politisk farve. Nu må vi se hvad som sker på Flyvestation Karup til april.

Fik jeg nævnt, at forsvaret betaler for møder og hjælp? Ja, og de er langt fra de eneste, som intet har sagt til befolkningen og fortsat gerne vil være på Veterancentrets liste. Så jeg forventer ikke noget, men håber på de lytter til information fra København.

Imens fortsætter jeg med Youtube-tanken og jeg mangler noget, fx. at skrive et program, dosmerseddel, sådan noget. Har fået/haft gamle møbler og prøver a la naturel, at gøre det lidt pænt og hyggeligt i kælderen. Det er dog lidt rough med tilfældigt inventar, men bedre end at sidde på gulvet. Sætter en bette blomst og te på bordet. Også kage. Man bør ikke gå ned på sukker og væske ved aktivitet.

Vi har et lille forsvar sammenlignet med. Veterancentret vurderer, at der er ca. op til flere tusinde med trauma. Langt de fleste skader er psykiske. Nogen har PTSD. Og andre har syntomer. De færreste har blødt, som staten har ´glemt`, og nægter at snakke om.

God jul og godt nytår 2019.

Jeg etablerer en “Observationspost” til sytten år frem. Møder og administration. Veteraner er en minoritet og befolkningen bør få fortalt, hvordan vi reelt behandles. Jeg mistede min frihed efter 90 dage som veteran. I dag er det kun 28 dage.

Og bliver behandlet af staten derfra, som en minoritet. Som minoritet rangerer vi lavt, da visse politiske spørgsmål bliver knægtet i årevis. Mine budskaber er uden et svar på tiltale fra partierne, forsvaret, fagbevægelsen, og organisationerne, som fortsat vil styrer midler og muligheder.

Man må ikke snakke frihed og lighed på steder, som betales af staten via partierne. Eller det er ikke tilladt efter ti år via partierne. Så hvis man aldrig har hørt noget, som veteran eller ej via mainstream, så er der altid som regel en årsag til det.

Veterancentret styrer også caféerne via Totalforsvaret. Som heller ikke må hjælpe befolkningen med frihed og lighed. Ifølge seneste oberstløjtnant uden en forklaring.

Der er brug for en “observationspost”. Så længe staten betaler og glemmer frihed til os. Kig fx. i fagblade de sidste ti år. Intet? Så op til jul har jeg nu samlet ind til en ny opgave. Og siger tak med hjælp til det.

På billedet ses første hug. Tiden står jo stille uden svar og jeg var fx. i kroatien to gange som minerydder. Derfor ser jeg slet ikke noget problem ved at sidde i balkanuniformen og snakke om “obstacles on the road” til veteranerne.

Den nyeste model er/bliver en nordisk uniform.

De største tabere igennem tid er de unge veteraner, ej tjenestemænd, som blødte. Der er stadigvæk ikke plads til ptsd i forsvaret, hvis man blødte for meget. Jo mere fysisk såret man var, jo mindre ptsd tillades. uden det også nævnes. Så man kan altså ikke få ptsd-godtgørelse, ved at miste begge arme og ben på en vejsidebombe.

Der er også forskel imellem veteraner, som ikke har blødt. Ringsted Kaserne siger desværre intet igennem tid. Med sine “frie” fonde og organisationer, Kun om de emner, de selv vælger. Da Videnscentret er så igen. kun om visse emner. Deres emner.

Der er brug for uvildige undersøgelser, de ikke tillader, om dem selv. Imens jeg elsker at mødes om emner befolkningen ikke må snakke om.

  • Veteraner bør få svar.
  • Tak for vores indsats.
  • God jul og Godt nytår.

HKKF – CS- HOD – HPRD – 2019.

Ressource svage og styret fra Holmens Kanal?

De militære fagforeninger og organisationer er på Forsvarets tømmerflåde. Dermed hedder tømmerflåden aldrig frihed og lighed.

Jeg lægger tit vægten på deres begrænsede ressourcer. Så hvis man aldrig har hørt om hvad der snakkes om, så er der altid en grund. Det er ikke kun Veterancentret, som undlader emner til os og sælger mindre end i udlandet. Et veteran institut er ultimativt. Nationen er tvunget til visse monologer via fagbladene. Så jeg skrev en pæn besked til dem alle. Min holdning til en skjulte agendaer er ganske lige til. Det gør mig altid aktiv.

Militære organisationer er altid bange for det, som er større end dem selv. Og det er fortsat ytringsfriheden. Heldigvis. Men fagbevægelsen er ikke de eneste, som laver flyverskjul. Siden tresserne har landets største veteranorganisation ikke nævnt noget.

Hvilket er noget paradoksalt, da de primært består af FN-veteraner, som er blevet snydt af staten, Cypern ca. (58/1). imens der kun er gået 31 år…. Og siger intet officielt, da Veterancentret via partierne betaler millioner for flag og tavshed til paraderne. Som veteranerne fx. skal klappe af, for at få deres medajler ude på kastellet.

Hovedbestyrelsen “skubbede” spørgsmålene mod Veterancentret og tillader fortsat ikke veteranerne workshos med emnerne. De vidste godt, at Veterancentret intet sagde til offenligheden i mange år. Som var derfor, jeg foreslog arbejdsgrupper, internt. Det er nødvendigt med frihed og lighed. Så vi kan få ens og optimal hjælp,

Centralforeningen for stampersonel – intet.

Hærens Konstabel og Korporalforening – Intet.

Hovedorganisationen for Personel af Reserven – intet.

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark – Til foråret måske.

Folketingets åbningstale 2019.

Veteranerne er ikke ansatte længere ud fra antallet?

Hun åbnede og snakkede om alt andet og havde en fest. Veteraner blev nævnt via et løft til de offentlige ansatte. Hvilket er nuværende ansatte veteraner. Det er kun 1/5 del af veteranerne.

Den 25. oktober 2019 var det 180 dage siden partierne bad om svar.

Imens er veterancentrets chef blevet forflyttet. Hvilket jeg finder positivt, da det er nødvendigt. Kanonføden stod forrest. Ikke endnu en oberst, som intet siger. Men også en verden, hvor tavshed med hjemkomstforhold desværre belønnes.

Der er oplysningspligt til partierne, skal man tro. Imens alle oberster med ansvar holder mund. Christiansborg og Veterancentret er vant til åben debat om kun visse emner. Ligesom de militære fagbevægelser. Deres emner kun. Så veteranerne har vel altid haft for brug for en uafhængig blog, for Oplysningstidens skyld.

Det var en periode i Europas historie 1690-1800. Begrebet “oplysning” hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke. Begrebet oplysning har siden oldtiden betydet både religiøst og filosofisk klarsyn.

Er Forsvaret udemokratisk og er Forsvarsministerens fravær et lovbrud på loven. Det synes jeg.

Forsvarsministeren burde tage ministerbesøg. Det er prøvet før, da Venstre nægtede soldaterne et center(2006). Søren Gade. En anden detalje er ansættelse af særlige rådgivere, som er eksploderet efter dette valg.

Før valget sagde partiet(soc.) klart flere gange og gav personlige rådgivere skylden for alt ondt. Efter folketingsvalget er nu godkendt tre gange flere end forrige regering. Forsvarsministerens nye særlige rådgiver er jurist med tre års erhvervserfaring. Der er ikke fremlagt noget om hun skulle være bedre end andre ansøgere og er så langt mere Forsvarsministerens kæledægge. Så hvis spørgsmål kommer for tæt på en minister, kan disse klandres, så ministerene går fri, og ansvaret ikke belaster regeringen.

Forsvarsministeriet må gerne bruge tid på en paragraf en dag. Måske ved befolkningen godt, at det ikke er kompetence eller mod, som nogensinde har styret forsvaret. Ingen rapporter, analyser eller debatter. Har Forsvarets ansatte hørt noget? Nej. Kig selv i Fagbladet ti år tilbage. Og stor forskel imellem frivilligt forum og forsvarets forum.

“Speakers Corner” (frivilligt) var uden spørgsmål og referat om deltagerne. Kun lytte? Det føltes som verbal voldtægt på Hyde Park. Svært for ledelsen, men jeg er hverken ansat eller Taliban. Jeg er veteran.

Forsvaret burde sende en delegation til Holland)NATO) og kigge på egne paragrafer?Der er jo ikke tale om – Det Arktiske Trekløver øst for Svalbard eller den Ruslands 102nd base med sin 3624th luftbase i Armenien. Det er Doorn i Holland vi snakker om. Som samler hjælpen til deres veteraner uden frihedens tag. Jeg møder gratis, klar og positiv. Kontaktperson?.

Med nuværende hastighed vil Veterancentret via Videnscentret, bruge tusinde år. Husk, der intet personligt er i min tekst. Da holdningen er den samme til forrige og nuværende oberster fra Veterancentret. Som intet siger til folket. Denne besked er fra Christiansborg i april 2019 og tidsrammen blev brudt før folketingsvalget 2019.

Dermed kan veteranerne ikke få et svar, fordi også nuværende regering nægter at sige noget til befolkningen siden april 2019. Så langt, er spørgsmålene aldrig nået før. Dermed noget øv, at statens rytteri kan fortsætte uden en forklaring til folket.