Forsvarsministeriet 2021.

Kronologi 2019-2021.

En hurtig plan som punkt to. De burde accepterer, at jeg ikke er fuld af løgn. Og er clearet via Forsvarsudvalget og andet. At have retten til en dialog som veteran bør vi aldrig smide overbord. Heller ikke fordi det igen er rød blok. At refererer til Forsvaret selv, burde være en ret som borger og veteran. En veteran rangerer lavere end en borger. Vi har ingen ret har til at mene. Alt skal menes for os. Uden kritik tillades. Emnet denne gang er sagsbehandling, som også er politisk styret. Via en gennemgang fra sidste år og op til i dag. Danmark står med en hjemkomstjunta i fire spørgsmål. Og to yderligere, som jeg arbejder på.

De regerer udenfor kontekst i en udemokratisk børnehave inde på Holmens Kanal. Og for lov til det. fordi vi kun er veteraner(FN/NATO). Langsomt er Gaza veteranerne nu døde uden en forklaring og oprejsning med deres kroniske skader vs. psykiske trauma. Og hvorfor vil Danmarks Veteraner ikke selv sige noget siden 1968?

Fordi Forsvarsministeriet betaler for medaljer, receptioner og parader, som værende de største poster for DV. Eliten vil også gerne havde medaljer, så det har de besluttet at de gerne må i guld. Imens dem som ikke døde, kan få den i bronze. Det koster en million om året. At man kan få medajler, og deres tavshed samtidig.

Hvor mange vi er, ved ingen endnu. Heller ikke FAEK, fordi intet gøres. Men de diskrimineres også. Ligesom Irak og Afghanistan veteranerne bliver det. Sidstnævnte har så de fleste fysiske trauma. Ud antallet af kampe og mængden af hold. Ikke ment som om Irak ikke tæller, mere det faktum, antallet af de fleste fysiske trauma ud fra opgaven er fra Afghanistan. Balkan sammenlignet har også få fysiske sårede.

Er cypernveteranerne de næste, som står for tur? Til at dø uden et svar. De sidste hold fra Cypern afgår snart på pension. Her er to billeder med dem som har haft ansvaret siden de tiltrådte. Man burde kende de to første, og den sidste er nu så Morten Bæk. Og hvad er så hans funktion i et dette såkaldte demokrati?

https://da.wikipedia.org/wiki/Departementschef

Departementschefstyret er betegnelsen for et styre, før og under besættelsen. Det ophørte med at fungere 29. august 1943. Og startede igen 5. maj 1945. Danmark stod uden fungerende regering og rigsdag. Administrationen blev varetaget af ministeriernes departementschefer. De refereres dels til den tyske besættelse magt, men også til det hemmelige 13. mandsudvalg af tavse elitære kræfter. Så hvis man vil vide, hvorfor noget går i stå i samfundet, så bør man banke hos et nærliggende Departement.

Demokrati og rettigheder har veteranerne aldrig haft? I så fald, siden hvornår? Selvom udlandet godt må. Et skjult politisk signal er, at eliten gerne ser veteraner dør. Imens de siger at de elsker os, og tilbyder små tilbud imens. Dermed kan veteraner ikke selv påpege en årelang diskriminering eller få oprejsning. Når veteranen er død. Dette har så også ramt veteranernes familierne i mange år. At veteranen nærmest intet fik i erstatning.

Heller ikke siden 2002 med Afghanistan. Det bringer altid elitens alvidenhed/tryghed og løgne til folket i fare, når man siger de snyder før deres krige. Og altid hurtigt og nemt, kan parkerer spørgsmål hos en sagsbehandler. For at holde det på det niveau til pressen eller andre, og imens lege stort spørgsmål tegn. Kort sagt, Hvis jeg ikke må få svar, hvem må så?

En tak til Mette Frederiksen, for at nævne vores behov siden 1948 på flagdagen 2020 kl. 14.00 i radioavisen. Men hvor blev den hjælp eller forklaring kære chefer?

Sandheden er politisk topstyret siden 2012. Og tavshed, bør ikke være en demokratisk accepteret tradition. Vi burde også have sagsbehandlere, som ikke kun i sidste ende arbejder for Forsvarsministeriet. Det må man i andre lande. Derfor tillades vi ikke et uafhængigt institut. Som ville kunne anfægte eliten med andet end, hvad de kun siger. Synes også de burde opfinde diktafonen fra af værktøjskassen i første omgang og tillade en fremlæggelse siden folketingsvalget 2019 og oktober 2020.

Hvad skal veteranen gøre, når pressen styres af Forsvarsudvalget. Som styres af Forsvarsministeriet. Demokrati virker det aldrig som. Og jeg har brug for lidt veteranferie på min egen måde. Så jeg tager ned til Sydfrankrig og kigger på Legionen. For se hvad den franske Árme hjælper deres veteraner med, under og efter tjeneste.

Og selv god ferie og research i så fald. Og her på falderebet før ferie, så var jeg inde forbi og sige davs igen i sidste måned. Jeg flyver ad hoc til Sydfrankrig på et tidspunkt og er klar til kamp igen til efteråret. Så jeg tildelte Forsvarsministeriet – Veteranproppen.

Den tildeles nu hvert år til dem, som uden skam sælger sig på vores lidelser til egen fordel. Og har man læst noget lig det jeg siger i pressen siden 1948?, så skriv gerne. Det er Forsvarsministeriets opgave, at informerer Statsministeriet.

Det er Forsvarsministeriet, som har haft ansvaret med veteraner og vores pårørende. Samt tak til vagten for at overrække videre.