Forsvarsministeriet 2021.

Kronologi.

De burde accepterer, at jeg ikke er fuld af løgn, kende til FAEK og andres tilbud.

Der regerer udenfor kontekst og anstændigt virke i et officielt demokrati?

Forsvarsministeriet med partierne betaler selv for deres guldmedaljer, receptioner og parader på kastellet. Eliten vil også gerne havde medaljer, så det har de besluttet at de gerne må i guld. Imens dem som ikke døde, kan få i bronze. Det koster omkring en million om året. At vi kan få mindre betydningsfulde medajler, og nyde deres tavshed samtidig. Om der springes i læder, pisker sig selv til orgasme, beruset efter receptionerne, kunne godt tænkes. Da verden aldrig er sort og hvid, som den gerne kun fortælles fra magthavernes side af siden 1848. Afskaffelsen af Enevælden havde klart sine fordele, men hvor meget indflydelse med i denne nye styreform fik individet reelt? Og hvad med soldater dengang, da humanismen skyllede igennem Europa? Man begyndte også at være søde med os.

2021.

4.675.225 personer kan stemme til valget den 16. november 2021 (im.dk)

1848.

I årene fra 1660-1849 var styreformen i Danmark enevælde, hvor al magt og myndighed formelt lå hos den absolutistiske monark. Med indførslen af enevælde blev Danmark et arvekongedømme, det eneste lovfæstede i Europa. Ifølge den enevældige forfatning, Kongeloven fra 1665, havde kongen den samlede statsmagt som både lovgiver, regent og øverste dommer. I princippet kunne kongerne bestemme enerådigt, men de færreste gjorde det, for de støttede sig til rådgivere i form af ledende embedsmænd. I hele den enevældige periode var der ingen adskillelse mellem regeringen, administrationen og lovgivningen. Enevælden var under afvikling fra år 1847/1848, men som styreform i Danmark afskaffes den først formelt med Junigrundloven 5. juni 1849. Ifølge grundlovens § 2 blev enevælden erstattet med en indskrænket-monarkisk styreform. 

1936.

Spidsrod, militær straf, der i ældre tid anvendtes i forskellige europæiske lande. Straffen bestod i, at den dømte med blottet ryg skulle gå eller løbe mellem to rækker soldater, der stak ham med spyd eller i en senere tid slog ham med hassel- eller pilekæppe. Spidsrod idømtes bl.a. for rømning og ulydighed og kunne i sine strengeste former medføre døden. I løbet af 1800-t. afskaffedes spidsrod overalt i Europa, i Danmark i 1836. Ideen kom oprindeligt fra Tyskland. Ordet spidsrod kommer af tysk Spießrute, af Spieß ‘spyd’ og Rute ‘lang, tynd stang’.

————————————————————–

Hvor mange vi er, ved ingen endnu. Heller ikke regeringen eller FAEK. Ligesom Irak og Afghanistan veteranerne bliver urimeligt fordelt fra samme hold. Også ud fra antallet af kampe og mængden af hold. Ikke ment som om Irak ikke tæller, mere det faktum, at antallet af de fleste fysiske trauma ud fra opgaver siden 1948 er fra Afghanistan. Balkan sammenlignet har også få fysiske sårede som mig selv. Er cypernveteranerne de næste, som står for tur? Til at dø uden et svar. De sidste hold fra Cypern afgår snart på pension. Og kunne være døde.

Departementschefstyret er betegnelsen for et styre, før og under besættelsen. Det ophørte med at fungere 29. august 1943. Og startede igen 5. maj 1945. Danmark stod uden fungerende regering og rigsdag. Administrationen blev varetaget af ministeriernes departementschefer. De refereres dels til den tyske besættelse magt, men også til det hemmelige 13. mandsudvalg af tavse elitære kræfter. Så hvis man vil vide, hvorfor noget går i stå i samfundet, så bør man så banke på hos det nærliggende Departement? Det er så hermed gjort, og hvad skete så?

Demokrati og rettigheder har veteranerne aldrig haft? I så fald, siden hvornår? Selvom udlandet godt må få. Et skjult politisk økonomisk signal desværre er, at maskinen gerne ser veteraner dør uden oprejsning eller godtgørelser. Dermed når veteraner ikke selv påpege en årelang diskriminering eller mangel på oprejsning, når veteranen er død. Dette har så ramt veteranernes familierne i mange år. At veteranen nærmest intet fik i erstatning for, øjne, arme og ben, og samtidig ikke blev behandlet ordentligt fra staten og ude i kommunerne med deres proteser.

Heller ikke siden 2002 med Afghanistan, KFOR og Irak. Det bringer sandheden til folket i fare, når man siger de snyder før, under og efter konflikter. Og altid hurtigt og nemt, kan parkerer spørgsmål hos en sagsbehandler. For at holde det på det niveau til pressen eller væk fra andre.

En tak til Mette Frederiksen, for at nævne specifik vores behov siden 1948 på flagdagen 2020 kl. 14.00 i radioavisen efter demo og henvendelser op til. Men hvor blev denne hjælp af kære chefer? I dag er T. Bramsen er blevet Ligestillingsminister uden et ministerium til at tage sig af spørgsmålene. Da de selv sagde i 2020, det er kun Forsvarsministeriet, som må sige noget. Hvilket ikke sker. Da Forsvaret er en udemokratisk organisation og automatisk redskab for nationen? Er det perfekt for ministeria, at skjule spørgsmål og benytte Forsvaret som affaldskværn?

Sandheden er politisk topstyret siden 2012. Og tavshed, bør ikke være en demokratisk accepteret tradition. Vi burde også have sagsbehandlere, som ikke kun i sidste ende arbejder for Forsvarsministeriet. Det må man godt i andre lande, som også mener de har demokrati. Derfor tillades vi ikke et uafhængigt institut?. Som kunne anfægte maskinen med andet end, hvad de kun vil sige siden 2011.

Hvad skal veteranen gøre, når pressen styres af Forsvarsudvalget. Som styres af Forsvarsministeriet, som sender pressen. Demokrati virker det aldrig som. Så jeg tildelte Forsvarsministeriet – Veteranproppen.

Den tildeles nu hvert år til dem, som uden skam sælger sig på vores lidelser, og tavst til egen fordel. Og har man læst noget lignende om det jeg siger i pressen siden 1948?, så skriv gerne.

Det er Forsvarsministeriets opgave, at informerer Statsministeriet. Det er Forsvarsministeriet opgave med ansvaret over vores veteraner og vores pårørende. Samt tak til vagten for at overrække videre.