Forsvarsministeriet 2021.

Kronologi 2019-2021.

En hurtig plan som punkt to. De burde accepterer, at jeg ikke er fuld af løgn. Og er clearet via Forsvarsudvalget og andet. At have retten til en dialog som veteran bør vi aldrig smide overbord. Heller ikke fordi det igen er rød blok. At refererer til Forsvaret selv, burde være en ret som borger og veteran. En veteran rangerer lavere end en borger. Vi har ingen ret har til at mene. Alt skal menes for os. Uden kritik tillades. Emnet denne gang er sagsbehandling, som også er politisk styret. Via en gennemgang fra sidste år og op til i dag. Danmark står med en hjemkomstjunta i fire spørgsmål. Og to yderligere, som jeg arbejder på.

De regerer udenfor kontekst i en udemokratisk børnehave inde på Holmens Kanal. Og for lov til det. fordi vi kun er veteraner(FN/NATO). Langsomt er Gaza veteranerne nu døde uden en forklaring og oprejsning med deres kroniske skader vs. psykiske trauma. Og hvorfor vil Danmarks Veteraner ikke selv sige noget siden 1968?

Fordi Forsvarsministeriet betaler for medaljer, receptioner og parader, som værende de største poster for DV. Eliten vil også gerne havde medaljer, så det har de besluttet at de gerne må i guld. Imens dem som ikke døde, kan få den i bronze. Det koster en million om året. At man kan få medajler, og deres tavshed samtidig.

Hvor mange vi er, ved ingen endnu. Heller ikke FAEK, fordi intet gøres. Men de diskrimineres også. Ligesom Irak og Afghanistan veteranerne bliver det. Sidstnævnte har så de fleste fysiske trauma. Ud antallet af kampe og mængden af hold. Ikke ment som om Irak ikke tæller, mere det faktum, antallet af de fleste fysiske trauma ud fra opgaven er fra Afghanistan. Balkan sammenlignet har også få fysiske sårede.

Er cypernveteranerne de næste, som står for tur? Til at dø uden et svar. De sidste hold fra Cypern afgår snart på pension. Her er to billeder med dem som har haft ansvaret siden de tiltrådte. Man burde kende de to første, og den sidste er nu så Morten Bæk. Og hvad er så hans funktion i et dette såkaldte demokrati?

https://da.wikipedia.org/wiki/Departementschef

Departementschefstyret er betegnelsen for et styre, før og under besættelsen. Det ophørte med at fungere 29. august 1943. Og startede igen 5. maj 1945. Danmark stod uden fungerende regering og rigsdag. Administrationen blev varetaget af ministeriernes departementschefer. De refereres dels til den tyske besættelse magt, men også til det hemmelige 13. mandsudvalg af tavse elitære kræfter. Så hvis man vil vide, hvorfor noget går i stå i samfundet, så bør man banke hos et nærliggende Departement.

Demokrati og rettigheder har veteranerne aldrig haft? I så fald, siden hvornår? Selvom udlandet godt må. Et skjult politisk signal er, at eliten gerne ser veteraner dør. Imens de siger at de elsker os, og tilbyder små tilbud imens. Dermed kan veteraner ikke selv påpege en årelang diskriminering eller få oprejsning. Når veteranen er død. Dette har så også ramt veteranernes familierne i mange år. At veteranen nærmest intet fik i erstatning.

Heller ikke siden 2002 med Afghanistan. Det bringer altid elitens alvidenhed/tryghed og løgne til folket i fare, når man siger de snyder før deres krige. Og altid hurtigt og nemt, kan parkerer spørgsmål hos en sagsbehandler. For at holde det på det niveau til pressen eller andre, og imens lege stort spørgsmål tegn. Kort sagt, Hvis jeg ikke må få svar, hvem må så?

En tak til Mette Frederiksen, for at nævne vores behov siden 1948 på flagdagen 2020 kl. 14.00 i radioavisen. Men hvor blev den hjælp eller forklaring kære chefer?

Sandheden er politisk topstyret siden 2012. Og tavshed, bør ikke være en demokratisk accepteret tradition. Vi burde også have sagsbehandlere, som ikke kun i sidste ende arbejder for Forsvarsministeriet. Det må man i andre lande. Derfor tillades vi ikke et uafhængigt institut. Som ville kunne anfægte eliten med andet end, hvad de kun siger. Synes også de burde opfinde diktafonen fra af værktøjskassen i første omgang og tillade en fremlæggelse siden folketingsvalget 2019 og oktober 2020.

Hvad skal veteranen gøre, når pressen styres af Forsvarsudvalget. Som styres af Forsvarsministeriet. Demokrati virker det aldrig som. Og jeg har brug for lidt veteranferie på min egen måde. Så jeg tager ned til Sydfrankrig og kigger på Legionen. For se hvad den franske Árme hjælper deres veteraner med, under og efter tjeneste.

Og selv god ferie og research i så fald. Og her på falderebet før ferie, så var jeg inde forbi og sige davs igen i sidste måned. Jeg flyver ad hoc til Sydfrankrig på et tidspunkt og er klar til kamp igen til efteråret. Så jeg tildelte Forsvarsministeriet – Veteranproppen.

Den tildeles nu hvert år til dem, som uden skam sælger sig på vores lidelser til egen fordel. Og har man læst noget lig det jeg siger i pressen siden 1948?, så skriv gerne. Det er Forsvarsministeriets opgave, at informerer Statsministeriet.

Det er Forsvarsministeriet, som har haft ansvaret med veteraner og vores pårørende. Samt tak til vagten for at overrække videre.

Men in Black 2021

Corona, hooligans, folket, medaljer og uniformer.

Samt en klage, derfor lidt G-Rap til sidst.

————————————————

Corona, hooligans og folket.

Som dreng på Nørrebro var det fagbevægelserne, som sloges med Politiet. Der er to farver i politik, som sælger frihed og lighed uden gode debatter. En såkaldt Salami-metode beskærer samtidigt langsomt folkets rettigheder. Så folket har sværere ved at råbe højt. Det problem har MIB ikke. Da pressen har skrevet en del om dem allerede. Og der altid på må og få til alle demoer, engang imellem nogen få som har været i uniform. I Danmark bryster vi os ofte af en demokratisk og sekulær debatkultur. En demokratisk og sekulær debatkultur er kendetegnet ved, at alle kan komme til orde (det demokratiske), og at intet i princippet er helligt (det sekulære, frigjortheden fra religiøse dogmer). Disse to sider ved debatkulturen findes legemliggjort i den hævdvundne ytringsfrihed, der bl.a. er artikuleret i Grundloven (§77) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (artikel 10). Veteraner er undtaget, fordi vi underlagt Forsvarsministeriet siden 1948. Som så yderligere blev politiseret af Socialdemokratiet i 2012. Det lukkede også bogen for offentligheden, som hedder hjemkomstforhold.

Min funktion, at tale med ALLE om frihed og lighed siden 3. april 2019. Også andre aktivister, organisationer, Politiet, Forsvaret, pressen, ministerierne og partierne. Samme besked til alle, er fortsat en god måde, at være uafhængig på synes jeg. En uafhængig person, behøver ikke være enig med alle om alt, Vi, de uafhængige, er tit ikke til at danse med angående mange spørgsmål i samfundet. Hverken for Rød eller Blå. Måske er nogen bare dårlige til at sluge en politisk og forsvarsmæssig sperm, uden retten til at række fingeren op først. Jeg elsker jo møder med eliten. Det er også min styrke, men ak.

Ringen er sluttet, og hvor blev den frihed af….til os og andre?

Jeg ser veteranerne, som værende de mest undertrykte i samfundet uden forklaring via Forsvarsministeriet vedrørende hjemkomstforhold. Da fremlæggelser og referatter ikke tillades i mere end ti år. Ingen styreform er god uden debat. Heller ikke vores model. At tavshed giver respekt. Intet svar, er aldrig optimalt. Faktisk en hån imod veteranerne. Altid svært at arbejde med udemokratiske lukkede døre. Imens alt skal fremstå som perfekt. Alle forsvarsvenlige media vedrørende pressen, kender ikke til diktafon, og eller soldatersnask på sendefladen?. Og vælger at være overrasket over veteraner til demoer? Kære såkaldte uafhængig forsvarsvenlige redaktioner…, Knægte os, igennem alle konflikter har i gjort, imens staten i stilhed laver en Putin på os. Tænk hvis blå og rød kunne have investeret et halvt F-35 kampfly til os ved Forsvarsforliget, så havde der ikke været problemer? De var informeret i fire år i fire omgange, uden et svar tilgik. Et halvt kampfly ikke koster 50 millioner fra Forsvarsudvalget. Som ikke hjælper fortsat på meget. Andet end til de samme tilbud, som hovedsagligt ikke bruges af mængden af veteraner. Så de rige er blevet rigere, igen. Ved MIB ved noget om veteransnask? Nej. Jeg tror mere de hader rød og blå for al muligt, og vaccinationer er tre bud.

Politiforbundet har aldrig informeret Politiveteranerne. Eller Politiet vedrørende frihed og lighed. Som i Forsvaret, som i Totalforsvaret. Veteraner registreres som eenkelt tilfælde, selvom vi hundredvis/ tusindvis har de samme problemer. Så et nationalt tiltag, som kan anfægte og hjælpe os, er os ikke tilladeligt uden en forklaring. Fortællingen om et en tændstik er altid nem at knække uden viden tilgår. Frihed lyder altid godt på papir og ud af en politisk mund. Men in real life for veteranerne, så var frihed heller ikke før min fødsel. Ved vi forbydes et uafhængigt veteraninstitut eller veteranbord i første omgang. Som afløser dem som får penge til frivillighed. Allerede for fire år siden fik de rigeligt. Men det er ikke derfor, at veteraner tager til en MIB demo. De er ligeledes heller ikke informeret af Forsvarsministeriet. Som resten af befolkningen. MIB startede som Hooligans entusiaster. Hovedparten i MIB, er nu Hr. og Fru jensen imod vaccinationer og alle former for overgreb tror jeg.

Gadens Parlament(GP) har måtte lave optællinger i mange år. Og ville ikke forbavse mig, at ti procent til en MIB demo, har været under Totalforsvaret på et tidspunkt. I så fald, så har de ikke trukket i uniformen endnu. Jeg må ikke have den på til en demo med MIB´s, fordi man signalerer en myndighedsperson. Samt jeg har funktion for Veteranaktivisten, så bestræber mig ikke på, at blive anholdt eller bøder. På en demo kan man ikke forskel på deltagerne. Det forvirrer både befolkningen og Politiet. Som primært trænes i at tæve civilbefolkning uden de har militæruddannelse, og dermed ikke folk generelt fra Totalforsvaret. Eliten ønsker ikke billeder med uniformer, som tæver uniformer er et hurtigt bud. Men krævede et påskud til Politiet og efterretningstjenesten. Vold.

Hvad med et rygte, at en episode har været iscenesat. Så Efteretningstjensten kunne få flere muligheder. Ruten var godkendt kommunen og af Politiet med civilbetjente langs ruten. Som er normalt fra 1965-2021. Nordjylland er Loge-land. Har jeg lært fra mange uden tilknytning til hinanden igennem tyve år. Hvis man må sige det. De er altid i tæt kontakt med myndighederne, når `bøller`, eller folk som elsker frihed kigger forbi. Hvorfor springer seks personer ind i demoen imod Hr. og Fru Jensen for at slås?

Fortroppen i demonstrationer går eller presser demonstrationen fremad, kigger nogengange efter hvem som undervejs vil slås Som vi selv kender det med kamptropperne i front. Det svarer til at angribe støtteenhederne, imens man gerne ser sig som modig, men mere er fej. Da det kun er chikane og intet nogen størrere manøverer a la krig. Så det er ikke fordi disse personer reelt ville slås. Fordi de kunne have vist pik til fortroppen, som byder op til dans med 15/1. Seks mod halvfems er vel mere modigt end et par hoveder. Jeg kender to ud af tre, som aldrig selv har lagt skjul på dem selv i ti år. Men tak til jer, for at beskytte Hr. og Fru. Jensen imod mærkelige bønder fra Nordjylland Og i ser derudover tændte ud, og stak ikke af. Samt god stil fra Forsvaret.

Vi viger ikke, før vi får besked.

Medaljer og uniformer.

Befolkningen kan ikke skelne imellem uniformer, missionsmedaljer og andet, når man sætter det hele sammen. ´Det er nemt`. True. Men så ligner man også pludselig en stor helt, som skrivebordsgeneral. Der i sin fritid elsker at marcherer og få sine medaljer. Derfor hænger de adskilt. Siger reglerne. Så få dem sat ordentligt, selvom det er nemmere andet, for at se ud af mere? Jeg synes på hold 2 og 8 i Kroatien, at marcherer 30 kilometer med udrustning i solen var varmt. Men mere Slivovits fra en venlig lokal befolkning ude på marchen, som var ved at tage livet af mig. Derfor hænger medaljerne adskilt. De pæne og vigtigste medaljer mod luftrøret. Næsten er til alt fra druk, hor, til seje medaljer også. Men de vigtigste kommer fra staten og hænger derfor for sig. Vedrørende militært out let, så gik jeg selv med en tysk uniformsdel for et par år siden. Dem, som bliver sat på en ufrivillig og livsvarig pause, eller forlader Forsvaret helt, finder automatisk tryghed andre steder.

Uniformsgenstande opleves i højere grad til demonstrationer siden Vietnam-krigen (Den anden indokinesiske krig) var fra 1955-1975. Kæmpe forskelsbehandling i dag også fra de samme missioner i USA. Det er ikke kun et problem for FN. Også for NATO i EU. Where ever… Hvorfor cheferne sidder og gemmer sig, ved kun de selv. Min funktion er at sige, at de fremstår som en flok lowlive bitches. Skulle være gået over nogens hoveder her i landet. Og jeg ikke bange for, at nævne deres manglende talegaver til befolkningen vedrørende hjemkomstforhold. Lad os se om Forsvarsudvalget kalder mig ind snart. Efter nok ti deputationer, burde de vide, at jeg fortsat er langt fra tilfreds med statens indsats. Vi styres af rød regering midt i en Corona tid? Nej, vi styres af næsten de samme få meninger, med kun små justeringer, og glor på de samme tavse banditter i kjoler eller habitter. Også midt i en coronatid. Via et politisk tavst og tyrannisk Forsvarsministerium. I sidste ende. Som mange skubber deres hjerne og hjerte til i forvejen, imens emner undlades siden Stalin.

Husk at kun fire procent af befolkningen betaler til det politiske cirkus. Resten af pengene kommer ind til partierne via aftaler, løfter, løgne og altid nok gode pensionsordninger de selv bestemmer. Spørger man til den kæmpe store mangel på opbakning til partierne, så nævnes det stort, er opbakningen er i fremgang. Okay, hvad var den så før fire procent i alt? Og med Corona oveni, så er mennesker blevet presset økonomisk og frihedsmæssigt, Som gør dem vrede og mere klar til kamp, er et bud. Afstanden imellem fattig og rig vokser eksplosivt i Danmark. Hvilke alle niveau i samfundet længe har vidst. Selvom Presselogen siger det altid går godt med økonomien. Dem som har haft ejendom i mange år, har værdi for staten. Resten har i mindre grad. Nogen har indkomst ifølge avisen.dk ca. 160.000.

Jeg tror på, at flere og flere borgere mærker et tavst demokratisk tyranni. Udtryk via aktivismen og ser mærkelige reptiler på TV. Ikke at jeg tror, at der er tale om reptiler. Men ved de, via deres redaktioner, også er tavse politiske banditter. Ansat til at repræsenterer demokratiet…. Jo, jeg forstår godt hvorfor man går på gaden i protest mere og mere. Og hvorfor Politiet har oprustet i de sidste ti år. Man havde engang kun stationære telefoner og ingen havde computer. Ja, sådan var det jo engang. Samt man var nok først hjemme om aftenen. Måske. Normalt vil jeg mene, at de fleste demonstrationer aldrig bliver nævnt i pressen, uden reelle debatter, før ting er indført. Politiet er trænet til at gøre, som eliten siger. Og det er som regel kun ved druk, at vi møder MPérne (1/100). På nogen missioner i udlandet samler Totalforsvaret mange funktioner i en lejr. Så når pøblen slås med Politiet, så bør man mere se det som, at pøblen slås mod pøblen. Fordi Politiet mister ligeledes deres frihed efter første udsendelse. Og jeg er mere end sikkert på, at Politiforbundet ligeledes aldrig har nævnt det til deres betjente. At de bliver underlagt andre end dem selv uden tilladt kritik. Så pøblen mod pøblen nede på gaden, og høj cigarføring i Forsvarsministeriet imens. Og jeg kan ikke sige, at nogen bør slå på hinanden som Veteranaktivist. Det ville være, at slå på sig selv.

Måske ser vi dem i madkøen. Ellers ikke. Politiet måtte ikke dø. Vi måtte altid. Nu er de så også veteraner, selvom de er ganske få. Politiforbundet er deres fagforening. De bringer heller ikke noget om frihed og lighed til betjentene. Partierne meldte også sin ankomst sammen med Politiet, ved at fordoble straffen under Corona. Og i denne omgang gik det hårdt gået udover en kvinde en dag. Som blev dømt til to års ubetinget fængsel. At smadre byen på en ikke voldelig måde betyder på gadeplan, båthorn, musik, opråb, sange, og den slags. Men det så den dømmende magt det ikke som og gav hende to år. Der var også en fyr som fik et år, men det var for noget andet. Check til første martyrium, som så har sendt endnu flere borgere på gaden. Pres avler modpres, plejer det lidt at være med aktivismen. Rundt i verden sidder despoter og hader noget, som burde være en selvfølge. Frihed.

Klage.

Jeg ved ikke hvad jeg burde sige udover, kom til København efter to år i har haft? Samt heller ikke ville tage besøg. Kom og forklar jer. Kom og forstå jeres begrænsninger uden i nævner dem til Forsvaret, kommunerne, pressen og veteranerne. End at gemme jer, skjult kæfte op og udvise mærkelig adfærd ude på en ø. Say it to my face, you two island bicthes. Sådanne behandlere får mig altid til at skrige, så til slut for denne gang, føler jeg trang til G-rap. Siden ´gaden´ er temaet. Her er det tilladt at bande højt. Til forskel fra de rappere i dag, som sælges sig som the real G´s, så er de ikke. Og bliver det nok aldrig. Ligesom med fire punkter i Veterankampen. Forbudt at snakke om. Selv ude på en ø. Ude af syne ude af sind. Som heller ikke må til skade hjælp til forsvar herfra. I det sidste århundrede kaldte man det generelt for stalinisme eller fascisme. Man bliver ikke skudt ude på øen. Man kan jo altid tage ud i skoven og hænge sig. Når tilbud ikke virker, og det bliver for meget. Det er så ikke eliten eller behandleres skyld? Eller er det indirekte, ved de skjult undlader dialog?

Grunden skyldes mit sidste indlæg vedrørende Veterankonferencen 2021. De ansvarlige på øen havde det ladet sig falde på brystet, kone og mand, at jeg mente de kostede kommunerne en formue uden at vise resultater bedre end Forsvaret på nul procent. Og det har de så stadigvæk ikke gjort. Og at sammenligne med et veteraninstitut, uha da nej… Det må jeg så åbenbart ikke, da de ansvarlige lod det gå ud over tilfældige veteraner på et møde. Uden de selv havde spillet kortet, og mit navn blev nævnt negativt. Stedet ikke har tilladt fremlæggelse siden 3. april 2009. Det er ikke særligt pænt at gøre imod sagesløse veteraner synes jeg, eller andre som ikke har fået en chance med spørgsmål til Forsvarets ´projekt` Så lad mig endelig fortsætte med at sige det på anden måde. Da de ikke forstod signalet i første omgang.

Via retten til ytringsfrihed, som heldigvis eksisterer den dag endnu. Komparativt med et institut, så er det nemt at se hvem ´hustlerne´ er. Og alle disse projekter, som er os blevet solgt igennem ti år, hedder fortsat nul procent. Samt jeg mistede retten til at forsvarer veteranerne i rummet, og yderligere nævnte hun mig negativt bag mig ryg. Hvor imod jeg gør det åbent, siger der fejl på øen. Eazy-E havde sin måde at sige tingene på. Efter mange projekter med Snoop og Dre. var løbet ud i sandet, imens de solgte sig som ´Gansta Rappers`. Imens Eazy-E havde Ruthless Record og var ´Gangbanger´i forvejen, som hjalp Snoop og Dre. frem.

Tankepoliti.

Internettet er statens værktøj imod folket? Jeg tror på, at denne nye corona lov er nedsat af andre årsager end at folket skulle have ret til en mening. Noget med man ikke måtte stjæle sprit, så blev man hårdt straffet. Vupti, restriktion ind af bagdøren, imod forsamlingsretten via Grundloven. Må man nu frem over klage over en tilfældig regering, uden en mangel på statsligt hensyntagende? De politiske partier er ikke nævnt i Grundloven. De udgør rammen for det politiske system i Danmark. Alligevel spiller de en stor rolle i det politiske liv. Hvilket jeg ikke benægter. De politiske partier med Forsvarsministeriet i front. Er mere til undertrykkelse end oplysning. Og nemt at påvise 2006-2021.

https://youtube.com/watch?v=MLcUe36OA3A&feature=share

Sommeren bruger jeg på Den Franske Riviera (Côte d’Azur). Ser hvad den franske Árme laver. Ferie og research, ligesom med Skandinavien og andre lande i mange år. Så jeg tror næste indlæg kommer efter sommerferien. Samt god ferie til jer også. Ses.