Statsministeriet 2020.

Sit-in demonstration ved Statsministeriets bagindgang blev kun til to dage. Kommunen og Politiet gav deres tilladelser. På deputationen i Forsvarsudvalget sagde partierne, indirekte, at Forsvarsministeriet ikke havde informeret Forsvarsudvalget i ni år.

Der har intet været i Forsvarets nyheder, efter Statsminsterieren har udtalt sig. Hvilket man kunne mene er en nyhed, når en statsminister siger, at veteranpolitikken er forfejlet på en flagdag. På mindre end to døgn fik jeg svar. Bolden er fortsat hos Forsvarsministeriet. Hvilket Statsministeriet og Ligestillingsministeriet mener. Vi ved jo allerede, at FPS med sit Veterancenter intet har fortalt til partierne. Og 99.23% af samtlige ansatte i Forsvaret igennem ti år, automatisk er bremset af FPS. De 0.77% bliver sat til mindre end må ikke vide om. Vi har fået en opgave…ja, det fremgår her, og har desværre fået en kollosal konsekvens på diskriminerings-fronten pga. tavshed i et uperfekt system, aber doch…. Og ny chef for Veterancentret i år, som FPS sender alt til uden svar tilbage. Skål. Obersterne har ikke meldt ud, så FPS har ingen ansatte med viden på Veterancentret efter ni år.

Håber på et nyt goddag i januar. Gerne nu med et politisk signal i ryggen. Føler det er i orden at lave Spørge Jørgen. Og få sat Jørgen til at lave noget, imens de har tommelfingren i et mørkt hul. Man har tabt, glemt eller undladt alle farver af baretter, kasketter, hjelme, osv. pt. på flere trauma-fronter. Fysiske skader blev tabt først, og siden hen snakket PTSD i ti år. De har, som regel, ikke blødt og automatisk flest af. Men jeg ser det ikke som en undskyldning, ved altid at være ligeglade. Man finder ej artikler om emnet, udover fra mig i Ringsted Dagblad(2020)? Tag et gratis info-møde.

Nyheder har samme ejerskab samt den militære fagbevægelse er købt? Fedt foredrag, i så fald. Man styres af langt færre hænder, som skiftevis ruller de samme historier frem og tilbage. Det gør samfundet.

Det gør Forsvaret også via penge i mindst tyve år. Forsvarets frivillige liste, er jeg nu kommet på siden 3. april 2019. En A4 side, er blevet til et afsnit, mente man. Synes selvfølgelig også, at de bør tage et møde og prøve at forstå, at jeg ikke stopper med eller uden deres nærhed. Det har Forsvaret selv lært alle. Noget med små skridt, ogmåske goddag en dag. Jeg er fortsat veteranaktør og været det siden 2001.

Et gammelt ordsprog siger, at sandheden er krigens første offer. Hvem afgør, hvad der fakta, og hvad der er fake news. Hov, var det 65 milliarder til kampfly, og ingen åben debat omkring hjemkomstforhold?

På spørgsmål som går tilbage til 1948. Landets største organisation, repræsenterer 1/20 af alle udsendte og siger intet siden 1968. På Landsmødet var jeg en af de yngste på 51 år. Jeg har forsøgt i fire år, at efterkomme Københavns ønske om svar fra Landsledelsen. Som undlod alt under eventuelt. Staten og FN. Noget styrer nogen og alle.

Jeg etablerer en oversigt i januar. Den viser hvem som er betalt og intet siger i pressen om muligheder samt vores erstatninger siden 1948. Systemet nægter at snakke fortid, nutid og fremtid med os. Som regel opsat, for mig, uden indbydelser på, deraf, deres konferencer. En evig cyklus….at være underlagt statens tavshedpolitik.