Folketingets åbningstale 2019.

Veteranerne er ikke ansatte længere ud fra antallet?

Hun åbnede og snakkede om alt andet og havde en fest. Veteraner blev nævnt via et løft til de offentlige ansatte. Hvilket er nuværende ansatte veteraner. Det er kun 1/5 del af veteranerne.

Den 25. oktober 2019 var det 180 dage siden partierne bad om svar.

Imens er veterancentrets chef blevet forflyttet. Hvilket jeg finder positivt, da det er nødvendigt. Kanonføden stod forrest. Ikke endnu en oberst, som intet siger. Men også en verden, hvor tavshed med hjemkomstforhold desværre belønnes.

Der er oplysningspligt til partierne, skal man tro. Imens alle oberster med ansvar holder mund. Christiansborg og Veterancentret er vant til åben debat om kun visse emner. Ligesom de militære fagbevægelser. Deres emner kun. Så veteranerne har vel altid haft for brug for en uafhængig blog, for Oplysningstidens skyld.

Det var en periode i Europas historie 1690-1800. Begrebet “oplysning” hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke. Begrebet oplysning har siden oldtiden betydet både religiøst og filosofisk klarsyn.

Er Forsvaret udemokratisk og er Forsvarsministerens fravær et lovbrud på loven. Det synes jeg.

Forsvarsministeren burde tage ministerbesøg. Det er prøvet før, da Venstre nægtede soldaterne et center(2006). Søren Gade. En anden detalje er ansættelse af særlige rådgivere, som er eksploderet efter dette valg.

Før valget sagde partiet(soc.) klart flere gange og gav personlige rådgivere skylden for alt ondt. Efter folketingsvalget er nu godkendt tre gange flere end forrige regering. Forsvarsministerens nye særlige rådgiver er jurist med tre års erhvervserfaring. Der er ikke fremlagt noget om hun skulle være bedre end andre ansøgere og er så langt mere Forsvarsministerens kæledægge. Så hvis spørgsmål kommer for tæt på en minister, kan disse klandres, så ministerene går fri, og ansvaret ikke belaster regeringen.

Forsvarsministeriet må gerne bruge tid på en paragraf en dag. Måske ved befolkningen godt, at det ikke er kompetence eller mod, som nogensinde har styret forsvaret. Ingen rapporter, analyser eller debatter. Har Forsvarets ansatte hørt noget? Nej. Kig selv i Fagbladet ti år tilbage. Og stor forskel imellem frivilligt forum og forsvarets forum.

“Speakers Corner” (frivilligt) var uden spørgsmål og referat om deltagerne. Kun lytte? Det føltes som verbal voldtægt på Hyde Park. Svært for ledelsen, men jeg er hverken ansat eller Taliban. Jeg er veteran.

Forsvaret burde sende en delegation til Holland)NATO) og kigge på egne paragrafer?Der er jo ikke tale om – Det Arktiske Trekløver øst for Svalbard eller den Ruslands 102nd base med sin 3624th luftbase i Armenien. Det er Doorn i Holland vi snakker om. Som samler hjælpen til deres veteraner uden frihedens tag. Jeg møder gratis, klar og positiv. Kontaktperson?.

Med nuværende hastighed vil Veterancentret via Videnscentret, bruge tusinde år. Husk, der intet personligt er i min tekst. Da holdningen er den samme til forrige og nuværende oberster fra Veterancentret. Som intet siger til folket. Denne besked er fra Christiansborg i april 2019 og tidsrammen blev brudt før folketingsvalget 2019.

Dermed kan veteranerne ikke få et svar, fordi også nuværende regering nægter at sige noget til befolkningen siden april 2019. Så langt, er spørgsmålene aldrig nået før. Dermed noget øv, at statens rytteri kan fortsætte uden en forklaring til folket.